Saturday, January 30, 2016

TÂRGUL DE FETE DE PE MUNTELE GĂINA

                                                  Statuia lui Avram Iancu Muntele Găina
Târgul de Fete Muntele Găina


La nici 450 Km de Bucureşti, pe traseul Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Hunedoara-Deva-Brad-Halmagiu-
Vidra de Sus vom găsi Muntele Găina, care are înălțimea maximă de 1486 metri. Aici, 
într-o frumoasă poiană la altitudinea de 1467 de metri, având coordonatele: 
Latitudine Nordică - 46º21'38" ; 
Longitudine Estică - 22º53'4" 
Încă din timpuri imemoriale de Sfântul Ilie, în jurul datei de 20 Iulie se organizează tradiționalul Târg de Fete. 
Prima atestare documentară a evenimentului  este făcută în anul 1816, pe vremea Imperiului Austro-
Ungar (De la Regele Daciei  Burebista şi până astăzi nimeni nu a ocupat Munţii Apuseni) 
când cronicile au consemnat că moţii se întâlneau în fiecare an, făceau acte de comerț obişnuite cu 
animale,bunuri casnice, terenuri, dar în mod deosebit, se făceau negocieri şi chiar se discutau cererile 
de căsătorie, după obiceiul locului al peţitului, şi chiar se cumpărau simbolic fetele de la părinţii lor. 
Aceste momente deosebite erau completate cu cântece şi jocuri populare, concursuri sportive, 
cântatul la diferite instrumente tradiţionale cum ar fi buciumul, scripca, zongora, drâmba, frunza, fluierul, cavalul, cimpoiul, doba, etc., şi se puneau mese câmpeneşti stropite din belşug cu horincă şi vin,functe, plăcinte, berbecuţi la proţap şi alte bunătăţi tradiţionale.  
   Ţăranul  român a dat peţitului surprinzătoare forme. Pe Muntele Găina se ţine Târg de Fete, în Ţara
Halmagiului avea loc Târgul de Sărutat. Peţitorul transmite mesajul decisiv pentru închegarea 
căsniciei.
Târgul de Fete de pe Muntele Găina reprezenta o modalitate de a revitaliza genetic comunităţile 
moţești izolate, din cauză că satele de munte sunt răsfirate, pentru a evita consangvinitatea - relaţia 
între descendenţii unui strămos comuni se organiza acest  târg care dădea posibilitatea tinerilor 
să-i afle perechea departe de cătunul natal. 
   Moţii  din Vidra de Sus, se întâlneau cu cei din Crişana, şi se înţelegeau în privinţa viitoarelor 
căsnicii.In Crişana, aproape de Muntele Găina, pe la sfârşitul Secolului al XIX-lea se mai ţinea Târgul Mireselor, numit şi Târgul de Sărutat. Tinerele soţii, îmbrăcate în haina de mireasă, îşi întâlneau neamurile din alte sate, care 
n-au putut fi prezente la nunta.Retrăind bucuria cununiei, nevasta dădea de 
băut cunoscuţilor, primea urări de fericire şi  se  lăsa  sărutată doar dacă rudele şi prietenii o cinsteau 
cu bani. Din păcate, aceasta curiozitate etnografică fără pereche s-a pierdut. 
   Reânvierea acestor obiceiuri ar însemna noi dovezi că, de demult, ineditul însoţeşte dragostea la
români. Tinerii legau prietenii la horă, şezătoare, la câmp. Urma peţitul în comun: băieţii mergeau la 
fete şi fiecare işi curta preferata. Pasul spre măritis se făcea prin scosul fetei la joc.
Azi Vasile scoate la joc pe Măria, zicea lăutarul. Soacra îl punea apoi la încercare pe mire. 
Dacă băiatul rezista, apărea. El striga spre casa fetei ca are băiat frumos, isteţ, bogat, ce o vrea de nevasta pe Maria. Apoi încerca sa obţină zestre mare cat mai mare de la socri - haine, ţoale, animale.
Socrii mari alegeau o baba din sat, să vorbească cu părinţii fetei. Socrii mici trebuiau sa bea vin din ploscă; dacă peţitoarea ieşea cu plosca plina, se înţelegea ca fata a refuzat. 
Altfel, se stabilea întâlnire pentru sâmbăta seara. Peţitoarea chema:«Soacra mica, ce stai in casa? 
Las-o pe fiita sa se gătească!». Părinţii răspundeau: «Care, boală, esti acolo de-i întărâţi câinii?  Si baba glăsuia: «Uite băiatu asta ţi-a deochiat fata, iar mama fetei: «Mi se vaietă de-o vreme c-o doare capul.Nici cu matura nu mai da prin casă»".
   Serbarea începe dimineața devreme. Familiile cu fete de măritat vin cu corturi unde se expune 
zestrea fetelor.
În același timp, se pot cumpăra și unelte agricole aduse de crișeni.  
Schimbarea de năframă se produce la alegerea miresei, după care se prânzește (ospăț) cu cântec 
de lăutari. Localnicii cred că numai aici, pe Muntele Găina, o cununie poate aduce noroc şi fericire, 
prosperitate şi mulţi copii.

Wednesday, January 27, 2016

REFERENDUM SAU HAOSAcum societatea noastră este dominată de haos și anarhie, și nici o putere în stat, 
nu mai este credibilă și nici nu mai are nici un fel de susținere populară. 
Raportul MCV a scos la lumină un mare adevăr: justiția și aticorupția nu au ajuns
să controleze fenomemele care cotribuie evident la scăderea nivelului de trai, și 
înrăutățirea bunelor relații de conviețuire socială. Nu mai putem spune că nu se 
poate vedea pădurea din cauza copacilor, deoarece pădurile dispar și acum se 
acționează pentru deșertificarea domeniilor publice și private. 
Multă lume se întreabă unde a fost ţara noastră şi unde a ajuns, dar mai ales cine 
se face vinovat de actuala stare de spirit absolut necorespunzătoare ce poate genera 
pulsaţii sociale mult mai dramatice decât cele din urmă cu peste 26 de ani.

 Este inutil să facem o analiză detaliată, deoarece istoricii şi media, precum şi cea 
mai mare parte din actorii care au produs schimbarea de la începutul anului 1990, 
au demantelat lucrurile ce nu ajunseseră să fie aduse la cunoştinţă marelui public. 
Faptul că nu partidul, guvernul, conducătorul au decis instituirea unei politici dure 
de austeritate, embargoul extern a avut ca scop schimbarea de regim pentru a se ajunge 
unde suntem acum, iar motivul că acea guvernare se face vinovată de aprovizionarea 
deficitară cu alimente şi bunuri de larg consum, criza de energie şi de supraproducţie, 
nu poate subzista.

 Nici asasinatele din acel decembrie însângerat nu pot fi justificate, 
deoarece acum se trăiește mult mai rău decât înainte. Atunci va trebui să analizăm și 
să decidem în consecință, ce pași va trebui să facem în viitorul apropiat, deoarece din 
motive obiective, suferințele oamenilor a ajuns sub limita pragului de suportabilitate. 
Atunci, România intrase într-o capcană generată de criza militarizării exagerate a 
Blocului Sovietic. Cu prețul rămânerii în urmă, cheltuielile de înarmare au fost uriașe, 
lucru ce a condus la sărăcirea: ruşilor, polonezilor, germanilor din est, ungurilor, 
bulgarilor, cehilor, dar mai ales romanilor, de teama expansiunii capitalismului şi 
politicii de cotropire a marilor corporaţii mutinaţionale aflate în faliment. 
Acestea aveau nevoie de noi pieţe de desfacere a produselor lor, şi de materii prime 
minerale şi energetice, forță de muncă ieftină, specialiști gata calificați, fără de care 
economiile emergente occidentale s-ar fi topit prin implozie. În aceste condiţii, statele 
mici nu aveau nici o şansă în faţa ofensivei marilor companii, şi a extinderii dominării 
geostrategice conform principiilor noii ordini mondiale. Pentru ca acum ciclul cursei 
înarmărilor să se repete, aceste popoare fiind obligate să achite facturi atronomice 
pentru achiziționarea de armament modern, însă din vest, concomitent cu reducerea 
soldelor și pensiilor militarilor și lichidarea industriilor proprii de armament, prin 
politici antinaționale. Pe fondul enlavizării statelor europene și generarea unor conflicte 
interetnice, interconfesionale, religioase, factori premergători producerii unor conflcite 
militare locale, extinse sau globale. 

   Prin anii 1990 sute de mii de români, şi-au făcut firme, majoritatea srl, şi au gustat 
primele bobiţe din strugurii toxici ai capitalismului, iar contribuţiile la fondurile de pensii, 
sănătate, buget local, central, cultură, sport, arte, etc., era aşa de mare, încât în ministere 
era o problemă că deşi începuse risipa controlată, nu se puteau cheltui toate fondurile. 
Nici măcar inflaţia nu putea opri acest flux imens de vărsăminte la buget. 
Lucrurile au mers bune o perioadă, până când au venit presiuni externe orientate împotriva 
economiei, am fost invadaţi de specialişti şi consilieri care ne recomandau cum să trăim noi
mai prost şi ei mai bine. Odată cu intrarea pe piaţă a marilor jucători de la multinaţionale, 
regulile s-au schimbat. Prin legi autarhice au fost mărite numărul şi valoarea impozitelor şi 
taxelor pentru firmele indigene, în timp ce marile corporaţii, care şi aşa nu puteau fi controlate 
deoarece sediile lor erau în alte state, au primit bonusuri şi facilităţi fiscale. În scurt timp, 
începând de la primul guvern post-decembrist, sub legenda privatizării, a reorganizării 
şi restructurării au fost lichidate prin implozie toate centrele de profit mari şi medii, în special 
de la firmele care au avut capital de stat, iar prin scăderea exporturilor şi creşterea nejustificată 
a importurilor balanţa de plăţi a devenit deficitară, ajungând la fel ca în 1960, lucru ce a obligat 
staul să se imprumute cu sume imense ce nu se regăsesc în bunuri şi servicii. 


   Odată cu lichidarea marilor companii naţionale, s-au lichidat şi micile afaceri, astfel că prin 
două acte normative s-au redus câteva milioane de oportunităţi de afaceri şi implicit locuri de 
muncă. Aparatul birocratic a crescut semnificativ, şi s-au înfiinţat structuri parazite ce ar fi 
trebuit să gestioneze banii din agricultură, turism, industrie, construcţii, sănătate, să primească 
fonduri europene, şi să facă investiţii. Pierderi în lanţ la toate capitolele. Au apărut legi din ce 
în ce mai restrictive, urmărite de interese de grup clientelor. Se urmăreşte acum impunerea 
legii falimentului persoanei fizice şi darea în plată. Acest act, va fi ultimul moment din bătălia 
finală pentru scoaterea a 85% din cetăţenii români sub pragul de supravieţuire, urmând ca 
doar câteva zeci de mii de persoane, să aibă venitul de peste 2.500 euro pe lună, necesar 
unui trai decent, iar restul, să fie supuşi extincţiei lente prin foame, frig, stres existenţial, 
demoralizare şi pauperizare. 
Genocidul și Holocaustul sau Shoa, împotriva românilor continuă și se amplifică pe zi ce trece,
 în timp ce guvernanții, palamentarii, președintele își măresc veniturile și trăiesc din ce în ce mai 
mult într-o altă lume, fiind muți și surzi la suferințele inimaginabile la care sunt supuși cetățenii 
patrei noastre. 
Ori dacă nici măcar militarii, polițiștii și medicii acestei țări activi sau pensionari nu mai pot trai 
civilizat, ce se mai poate spune de bătrânii din agricultură care după ce au muncit o viață întreagă 
primesc sub 100 euro pe lună. 

În ultimile zile au explodat prețurile la alimente, taxele și împozitele individuale s-au majorat 
nejustificat, pentru niște administrații locale care nu fac nimic pentru cetățeni, și pentru un 
guvern care numai intereseul public nu-l urmărește.
  Ori dacă în următoarele luni nu se iau măsuri adecvate, holocaustul comis de fascişti va păli, 
în faţa holocaustului comis împotriva etnicilor români, moldoveni, ucrainiei, ruşi, unguri, 
bulgari, etc. 
  Odată cu aducerea la ascultare şi obedienţă a unor lideri informali aleşi mai mult sau mai 
puţin de cetăţenii acelor state, structurile de putere vor fi paralizate. Acestea nu vor mai 
acționa în interesul oamenilor, de creștere a nivelului de trai și de îmbunătățire a condițiilor 
de viață, iar spectrul războiului şi ultimile prognoze geopolitice vor desăvârşi lichidarea 
fizică prin holocaust extins al estului european şi a unei bune părţi din Eurasia, lucru ce va 
conduce la invazii masive de musulmani, budişti şi de hindustani. 
   Atunci când vedem imagini privind holocaustul ne cutremurăm şi cu greu putem crede că 
o minte umană a putut aduce atâta rău omenirii, însă, atunci câd se va face bilanţul ultimului 
masacru extins comis împotriva omenirii, se va constata că civilizaţia a atins ultimul grad de 
ingratitudine apropiindu-se momentul extincţiei totale, ce va transforma, se pare, planeta 
într-un deșert radioactiv.

  Firesc se pune întrebarea cui foloseşte acest scenariu apocaliptic sau dacă cei care acţionează 
în acestă direcţie au sau nu discernământ şi pot sau nu să fie traşi la răspundere. 
Oare cine ne poate apăra de acest mare pericol? 
În România lucrurile sunt aproape lămurite: subfinanţarea ordinii publice, siguranţei, sănătăţii, 
învăţământului, apărării, a creşterii şi educării tinerei generaţii, vor face ca în scurt timp să 
ajungen din urmă cele mai subdezvoltate state, foste sau viitoare colonii. Faţă de aceste aspecte,
 noi nu trebuie să stăm pasivi şi să ne lamentăm, deoarece duşmanii nostri nu au nici milă nici 
îndurare şi nici înţelegere. Până și mișcarea sindicală a fost virusată, și liderii acesteia nu adoptă
cele mai eficiente măsuri de protecție. Se impun măsuri efciente, punitive, radicale dar drepte. 
S-a propus iniţierea unui referendum pentru adoptarea unor măsuri urgente de redresare a situației 
economice şi politice de la noi, deoarece mai departe nu se poate merge cu această ipocrizie: 
să devenim străini şi persecutaţi în propiria noastră ţară. 
Într-una dintre cele mai bogate țări de pe planetă, să se trăiască mai rău decât în evul mediu, 
este de neânțeles. 
  Soluţia propusă este organizarea unui referendum pe data de 1 Martie 2016, fiind o zi de Marți, 
ziua Primăverii și a Redeșteptării Naționale, pentru a se lua o decizie publică colectivă prin 
sufragiu universal pentru a se decide viitorul nostru. Ori dacă ne mai lăsăm amăgiţi de promisiuni 
electorale deșarte, că viitorul guvern va face şi va drege, că aşa sunt regulile democraţiei ne 
înşelăm. Domnilor, nu se poate face democraţie cu o populaţie de peste 75% ce trăieşte sub 
pragul limită de supravieţuire, şi din motive de ordine publică. S-a propus unirea tuturor 
forțelor binelui acestui popor, și acționarea în comun pentru salvarea viitorului națiunii 
noastre, altfel orice acțiune sporadică va cădea în derizoriu. 
Așa cum în istorie, românii au dovedit că se pot solidariza pentru binele națiunii, acum este 
ultima încercare. Acum este proba de foc a democrației în România. Haideți cu toții la 
referendum, iar cei care nu vor putea veni la urne, pot vota electronic, pe baza înscrierii în 
baza de date a Biroului Electoral Central.

Friday, January 8, 2016

Nulla Poena Sine Lege

Din 22 Decembriei 1989 şi până la 31 Decembrie 2015, România a fost lovită din interior sau din 
exterior atât politic, economic, militar, diplomatic, prin spionaj şi trădare, lucruri ce au condus la
crime împotriva umanităţii cu un bilanţ de peste 25 milioane de victime (născute sau nenăscute) 
dar şi  pierderi financiare sau economie de peste 1.700  miliarde dolari, produse în ultimul sfert de secol. 
   Încă din primele zile, s-a dorit să se dea vina pe militarii armatei noastre şi pe dictartură,
comunism, sub legenda că am fi primit libertate şi democraţie iar acest lucru  trebuie stropit cu
sânge uman. 
Şi în prezent, militarii sunt umiliţi şi criticaţi la toate posturile de propagandă antiromânească,
 şi sunt primbaţi de la unii la alţii pentru a li se recalcula pensia sau solda. 
   Diletantismul managementului unor aşa zişi lideri politici şi corupţia generalizată au amplificat 
pierderile umane şi materiale, iar duşmanii ţării acum doresc în subsidiar şi lichidarea statului şi a 
organizării teritoriale, noi fiind obligaţi să primim imigranţi din state care şi acestea au avut aceiaşi 
soartă ca şi noi. Legal şi moral este ca statul şi populaţia să fie desdăunată pentru prejudiciile de până
 acum, iar apoi să ne preocupăm de soarta altora. 
   România a fost spoliată metodic, iar românii au cunoscut ororile unui război asimetric, 
neconvenţional,hibrid, ce face din ce în ce mai multe victime.Nici o insituţie publică de putere sau
de apărare, ordinepublică siguranţă sau cu atribuţii în justiţie, nu s-a autosesizat, zilnic aruncându-se
petarde, fumigene şi  inventându-se ţinte false. 
   Bogăţiile solului şi ale subsolului au fost trecute din partimoniul public al statului şi împlicit al 
poporului în mâna unor misiţi şi impostori, care în spatele unor tranzacţii oneroase, cu preţuri simbolice,
 contra unor mite substanţiale, sub masca privatizărilor,  au jefuit România, prin pauperizarea extinsă a
 populaţiei, şi eliminarea fizică a păturilor cele mai defavorizate, milioane de oameni pierind prin inaniţie, 
boli, traume fizice şi psihice, deznaţionalizare şi dezumanizare sau fiind nevoiţi să imigreze sau să
 practice profesiuni inferioare calificării lor. 
  Liderii unor organizaţii patriotice au fost eliminaţi fizic, cu consecinţa lichidarii structurilor lor, fie
 trecuţi prin procese absurde cu acuzaţii nesustenabile de probe, şi condamnaţi să execute pedepse 
privative de libertate exagerate. Cetăţenii oneşti şi patroţi au fost hărţuiţi prin spionarea vieţii intime,
 torturaţi emoţional, discriminaţi, şi umiliţi, purtaţi de la o instanţă la alta, pentru ca în final să fie plimbaţi 
în cătuşe, spre a induce în eroare populaţia cu privire la adevăraţii asasini ai naţiunii române.
Asasinii care sunt printre noi, trebuiesc judecaţi şi condamnaţi cu celeritate aspru dar drept.
Nimănui nu-i este permis să se joace cu soarta a milioane de oameni, inventându-se crize fictive.  

 Presa şi o parte din liderii de opinie au criticat fenomene şi persoane care au comis crime împotriva
 poporului nostru şi implicit asupra umanităţii, însă până în prezent nu au fost aduşi la bară, legaţi
 adevăraţii criminali, care doresc sau care au dorit lichidarea Romaniei. 
  Noi credem că a venit timpul judecăţii de apoi, faptele şi probele sunt aşa de evidente, iar autorii
 sunt încă sub jurisdicţia răspunderii penale pentru faptele acestora, încât nu trebuie irosit nici un
 moment, pentru judecarea şi condamnarea acestor criminali. 
  Potrivit legislaţiei penale internaţionale europene şi a practicii curţilor de justiţie abilitate să judece
 crimele împotriva umanităţii, comise inclusiv împotriva naţiunii române, asasinii ce se fac vinovaţi
 de astfel de acte vor trebui să cunoască sabia lungă a justiţiei, pentru ca în viitor să nu se mai repete
 asemenea fapte. 
  Normele convieţurii civilizate dintre state nu permit ca unele state să tolereze (indiferent de interesele
 ce le au în subsidiar) cetăţeni proprii, care au comis crime împotriva păcii şi omenirii, sau să le acorde
 imunitate. Nimeni, indiferent de funcţia şi rangul social ocupat, de la cetăţean la şef de stat, de la supus
 până la suveran nu trebuie să se sustragă judecăţii şi pedepsei, aici la locul comiterii crimelor şi nu la
 alte instanţe, necompetente teritorial. 
  Pentru urgentarea procedurilor, toate persoanele prejudiciare, urmaşi ai victimelor, sau a celor care au
 suferit de pe urma genocidului împotriva poporului român, sau au rude care au murit, au înregistrat
 pierderi ca urmare a disponibilizării de la locul de muncă, şi-au pierdut locuinţele, locurile de muncă,
 au fraţi sau pieteni care au suferit de pe urma extincţiei şi masacrelor, îi rugăm respectuos să ne trimită
 o simplă sesizare în format electronic, pe adresa: stop.crime.ro@gmail.com cu toate datele de identificare,
 spre a se constitui părţi civile, în aceste cauze de mare interes public.  
  Data limită pentru formularea acestor cereri este de 31 Martie 2016, dată, după care Liga Apărătorilor
 Păcii şi Umanităţii nu mai poate lua în consideraţie nici o solicitare. Cererile vor fi individuale, singurele
 excepţii fiind a descendenţilor, pentru persoanele dispărute. Cu privire la victimele care au murit după data
 de 22 Decembrie 1989, se solicită dacă este posibil cât mai multe date biografice, fotografii sau copii după
 actele de deces sau acte constatatoare legale. 
   Cu privire la daunele morale şi materiale, acestea se vor exprima distinct, în moneda naţională, dar nu
 trebuie să fie exagerate sau imposibil de achitat, deoarece aceste acţiuni sunt monitorizate de instituţiile
 abilitate internaţionale. În măsura în care sunt cunoscuţi şi autorii faptelor criminale, aceştia vor fi indicaţi
 distinct, iar în dreptul fiecăruia se va trece faptele de care se fac vinovaţi. 
   Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali, Precautionary Principle, 
Nulla Poena Sine Lege, Maxims of Equity