Saturday, December 26, 2015

Remember After 26 Yars

Iliescu, Roman, Voiculescu au uzurpat puterea în Romania, pentru a o lichida 

26 Decembrie 1989-26 Decembrie 2015
 ARC PESTE TIMP
   A trebuit să treacă peste un sfert de secol, şi să moară atâţea oameni, pentru ca românul să-şi
 dea seama că a fost înşelat, umilit, deznaţionalizat, alungat din ţară, atras în insolvenţă şi în final 
eliminat prin genocid, holocaust şi extincţie generalizată. 
   Cei peste 400 de emanaţi ai eminenţei cenuşii care conduce din umbră România,comit un asalt 
final asupra poporului nostru.
 Peste 8 milioane de români asistaţi ajunşi  la mila publică, traiesc cu sub 75 euro/luna
 Ce ne facem însă cu anumite feţe palide din justiţie, care pedepsesc invers proporţional 
cu amploarea faptelor criminale. Din cel peste 116.321 de persoane judecate şi condamnate
 în tot atâtea speţe penale, dintre care şi acum mai sunt în puşcării pe banii poporului 
aproximativ 96.000 de deţinuţi în proporţie de peste 98% acestea au comis fapte cu prejudicii 
până la 500 lei, şi doar 6 procente sunt criminali veritabili.
      Faţă de 26 Decembrie 1989, situaţia infracţională este incomparabilă. Atunci în penitenciare
 şi în arest preventiv erau doar 12.531 deţinuţi, iar multe penitenciare fuseseră desfiinţate ca 
urmare a scăderii ratei criminalităţii deoarece şomajul era aproape inexistent. Acum după 26 
de ani de regres economic, şi scăderea constantă a veniturilor populaţiei pe seama unui număr 
de peste 400 de potentaţi ai momentului, din cauza inexistenţei unui plasament sigur de forţă de
 muncă şi datorită frustrărilor, generate de contrastul opulenţei oligarhilor şi mogulilor care au
 ştrapat finanţele statului, în folos propiriu, mulţi tineri trec peste pragul discernâmântului şi
 comit acte antisociale ce pun în pericol siguranţa colectivă a cetăţenilor oaneşti ai cetăţii. 

Din 4,5 milioane de luptatori armata nationala mai are doar 12.000 de mercenari 
Vesnica ei pomenire!

Pe ansamblu PIB-ul individual a scăzut în medie de 4 ori, iar diferenta dintre venitul minim şi 
maxim a suferit o dicrepanţă nejustificată. In Decembrie 1989, şeful statului avea o indemnizaţie 
de conducere (plătită din cotizaţiile de partid şi nu de la bugetul de stat) de 12.700 lei, membrii
 guvernului primeau salarii de la Gospodăria de partid, membrii Marii Adunări Naţionale erau 
încadraţi în câmpul muncii, şi primeau doar o indemnizaţie de şedinţă şi contravaloarea mesei de 
prânz la cantină şi a cazării într-un cămin arondat partidului, iar activiştii de partid de la judeţe şi 
întreprinderi erau plătiţi din contribuţiile angajaţilor. De la bugetul de stat nu se plăteau costurile cu
 administrarea sediilor de partid, iar cel puţin trei ministere funcţionau pe baza autofinanţării.
 Ministerul Apărării de Interne şi al Economiei Naţionale işi plăteau angajaţii din venituri proprii.  Din 1965 şi până în 1989, cele trei ministere au contribuit la finaţarea proprie cu sume semnificative.
 Lucrul in străinătate era organizat şi planificat. În primul rând se asigura condiţii de lucru pentru 
soţiile angajaţilor iar copii erau educaţi în statele unde erau detaşaţi părinţii. Contribuţia la pensia 
suplimentară, sănătate, era plătită în trezoreria statului român şi fiecare angajat avea contract de 
muncă şi două asigurări una de sănatate şi cealaltă de viaţă şi invaliditate. 
Din mari producatori de stiinta si tehnologie, romanii acum sunt cersatori si au 148 miliarde
euro datorie publica si privata

Acum avem angajaţi în străinătate pe blat de peste 2,8 milioane de persoane şi 1,2 milioane
 în ţară. Ori dacă Guvernul ar fi emis o simplă ordonanţă de urgenţă cele 4 milioane de angajaţi 
ar fi adus sume consistente la buget, cu care să fie plătite pensiile şi salariile funcţionarilor
 publici.Politica în Romania din ultimul sfert de secol a devenit o afacere, iar impostura şi
 cupuditatea unor oameni politici au atins cote alarmante.  
În concluzie, fără a intra în detalii, se constată că din diferite motive nivelul de trai al românilor
 a scăzut la un sfert, statul nu mai are o economie sustenabilă, iar bogăţiile statului au fost 
transferate fără o justă plată la diverşi oportunişti străini. Românii a ajuns la coada 
clasamentelor auropene la toate capitolele.  Ori dacă drama de la Colectiv, unde a trebuit să
 moară oameni, a inpresionat o lume întreagă, de ce nimeni nu face nimic pentru judecarea şi 
condamnarea criminalilor care vor să lichideze patria română? 
Nouă nu ne trebuie legea falimentului persoanei fizice şi juridice, ci un grup de minţi iscusite
 care să scoată ţara din impas.Dacă atâtea şi atâtea generaţii au luptat pentru apărarea fiinţei
 naţionale, de ce ar trebui ca noi să fim ultima generaţie?
   
Dupa aproape 11 ani de aderare la NATO si UE românul este mai greu cu 29 Kg de TNT 
în echivalent, daca se imparte la populaţie forţa exployivă nucleară alocată de Rusia Romaniei.

 Forţe insurgente teroriste pregătite în tabere de refugiaţi din Ungaria, pentru a interveni
în Transilvania să apere aşa zisa etnie secuiască.
România nu este pregătită să facă faţă unui conflict militar hibrid asimetric şi coordonat din patru capitale ale lumii dintre care una este Ungaria şi alta este Ancara. 

La un raport de forţe de 66/1 şi cu o dotare mult inferioară, cu o armată 
demoralizată din cauza soldelor şi pensiilor care acoperă abia 25% din 
costurile curente pentru subzistenţă în cazul unui Război noi românii nu am avea nici o şansă 
de supraviţuire.