Saturday, May 12, 2018

STOP-CRIME.RO : Realegerea lui VOVA o drama sau o bucurie?

STOP-CRIME.RO : Realegerea lui VOVA o drama sau o bucurie?: SECRETUL NEMURIRII - O IPOTEZĂ ȘOCANTĂ - PUTIN ESTE VEȘNIC? VLADIMIR VLADIMIROVICI PUTIN UN NOU PETRU I    În general oamenii o...

Sunday, January 14, 2018

LUMEA CIVILIZATA DORESTE PACE, JOBBYK, GABOR, ORGAN,TEOKES, KELEMEN VOR RAZBOI

TRATATUL DE LA TRIANON – UN ACT DE JUSTIŢIE INTERNAŢIONALĂ FAŢĂ DE ROMÂNI ŞI ALTE NAŢIUNI SUBJUGATE ŞI OPRIMATE DE DUALISMUL AUSTRO-UNGAR  reproducere din ziarul Facla de Cluj din 14 Iulie 2017 , vedeti  textul intergral mai jos.


BANNER PRODUS DE FIRMA DE APARTAMENT AVO PE FOND NEGRU IN SPATELE ACESTEI IMAGINI (DACA NU AVETI ANTIVIRUS ACTUALIZAT) SE AFLA UN VIRUS CARE VA STERGE FISIERE DIN COMPUTER SAU MEOBIL INCARCAND MEMORIA CASH CU DATE INUTILE CARE SE MUTIPLICA LA INFINIT. VIRUSUL ESTE DENUMIT HORTHY SI AFOST CONSIDERAT O ARMA A TERORISMULUI IREDENTIST SOVIN ANTISEMITIC HUNGAR

HOTELUL TRIANON DIN BUCURESTI RIDICAT PRIN CONTRIBUTIILE VETERANILOR DIN PRIMUL SI AL DOILEA  RAZBOI LANGA CAMINUL MILITAR COBALCESCU


VIRGIL ASZTALOS MAGUREANU CERCETAT PENTRU CRIME IMPOTRIVA UMANITATII
A INFIINTAT UN SERVICIU SECRET DUPA CHIPUL SI ASEMANAREA LUI DE CARUTAS HUNGUR IREDENTIST SI SOVIN

TRATATUL DE LA TRIANON – UN ACT DE JUSTIŢIE INTERNAŢIONALĂ FAŢĂ DE ROMÂNI ŞI ALTE NAŢIUNI SUBJUGATE ŞI OPRIMATE DE DUALISMUL AUSTRO-UNGAR (I)

   La sfârşitul Primului Război Mondial, în toamna anului 1918, s-au destrămat toate imperiile şi, în locul lor, conform principiului teritorialităţii, al întâietăţii şi majorităţii, s-au născut naţiuni şi popoare, ţinute în împilare secole şi chiar milenii de către cei puternici. Cu acest prilej, s-au prăbuşit imperiul otoman cu o existenţă de peste 500 de ani în Europa, imperiul ţarist, dar mai ales imperiul austro-ungar, dualism constituit din două state mici, în esenţă, dar care, conform vechiului principiu de drept internaţional, adică dreptul celui mai puternic, au reuşit să ţină sub obroc, să exploateze economic, social şi naţional şi să umilească, secole de-a rândul. Este vorba despre cel puţin zece naţiuni: italieni, polonezi, cehi, sârbi, croaţi, sloveni, slovaci, bosniaci, ruteni şi români.

    Aplicat la momentul respectiv, principiul naţionalităţii, îmbrăţişat de absolut toată lumea civilizată, în frunte cu Statele Unite ale Americii, a deschis o eră nouă pe continentul european. Învingătorii în război: Anglia, Franţa, Rusia (Antanta) şi apoi, din 1917, Statele Unite ale Americii, obligă învinşii: Germania, Austria şi Ungaria (Puterile Centrale) la tratative dure, prin care au determinat, pe fiecare, să accepte, ca normă de drept internaţional, principiul naţionalităţilor, să ofere foştilor lor supuşi şansa de a alege şi a-şi decide singuri soarta. În felul acesta, pe harta Europei au apărut noi state suverane şi reîntregite, ca: Italia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia şi, bineînţeles, România Mare.

     Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920) a recunoscut noile state independente şi întregirile naţionale înfăptuite prin voinţa popoarelor încă de la sfârşitul anului 1918, prin evaluarea graniţelor în funcţie de raportul dintre etnic şi teritoriu.
      Delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris, condusă de Ion I.C. Brătianu – prim-ministru – a depus o activitate intensă pentru recunoaşterea internaţională a hotărârilor istorice ale poporului român, proclamate solemn şi definitiv la Adunările plebiscitare de la Chişinău (27 martie), Cernăuţi (28 noiembrie) şi Alba Iulia (1 decembrie 1918).

     În confruntările care au avut loc la Conferinţa de Pace, Brătianu a fost omul politic român care a dovedit cea mai puternică rezistenţă faţă de încercările marilor puteri de a-şi impune voinţa în dauna independenţei României. Venit la Paris să obţină recunoaşterea noilor frontiere ale ţării, Brătianu a declarat, în iunie 1919: „Am moştenit o ţară independentă şi chiar pentru a-i întinde graniţele, nu-i putem jertfi neatârnarea!”.
     Marea luptă a dat-o Brătianu în legătură cu Tratatul Minorităţilor, care îl însoţea pe cel cu Austria. Marile puteri, preocupate de situaţia minorităţilor naţionale de pe teritoriul statelor succesoare Austro-Ungariei (adică în frontierele cărora intraseră teritorii ale fostei monarhii dualiste) şi, în primul rând, de situaţia minorităţii evreieşti, au dorit să aibă un drept de supraveghere asupra regimului aplicat acestor minorităţi.

      Brătianu a protestat ferm împotriva unor astfel de demersuri şi împotriva faptului că Tratatul Minorităţilor conţinea afirmaţii vădit nereale despre minorităţile naţionale din România şi, mai mult, încuraja pe minoritari, în special pe evrei şi pe unguri, să nu se mulţumească doar cu drepturi egale cu ale românilor, să nu se supună autorităţilor statului român şi să declame la toate forurile europene şi mondiale cum sunt discriminaţi, împuţinaţi şi că îşi pierd identitatea naţională. Toate acestea au avut o bătaie mai lungă şi mizau pe înduplecarea Occidentului să demonteze „Sistemul Versailles”, să anuleze Tratatul de la Trianon şi să revină la Ungaria Milenară.

      A doua categorie de clauze care lezau suveranitatea de stat a României, înscrisă în proiectul de tratat cu Austria, se referea la probleme economice. Potrivit acestor clauze, România urma să semneze o convenţie după care, timp de cinci ani, trebuia să acorde liber tranzit pentru toate mărfurile, mijloacele de transport şi supuşii Puterilor Aliate şi Asociate, fără nici un fel de vamă, în condiţii cel puţin egale cu cele rezervate supuşilor români.

     Prin urmare, marile puteri, în special S.U.A., impuneau României controlul lor economic, în scopul întăririi poziţiilor capitalismului internaţional în economia românească. În plus, Tratatul cu Austria impunea României plata unei importante părţi a datoriei de stat fostei monarhii austro-ungare, precum şi alte sarcini financiare, sub pretextul sporurilor teritoriale obţinute.

     În problema Tratatului de pace încheiat cu Germania la Versailles (28 iunie 1919), în memoriul remis Consiliului Suprem Aliat (Anglia, Franţa, Statele Unite ale Americii şi Italia), în 2 iulie 1919, Brătianu dezvăluie şi alte măsuri şi atitudini arbitrare ale Marilor Puteri faţă de România, în ceea ce priveşte limitarea numărului delegaţilor ei la Conferinţa de Pace, în comparaţie cu alte state.
 În urma Tratatului de pace încheiat cu Germania la Versailles, României i s-au repartizat doar 1% din totalul despăgubirilor de război pe care trebuia să le plătească statul german, neţinând seama de pierderile suferite de ţara noastră în războiul purtat împotriva Puterilor Centrale şi, mai ales, în problema Bucovinei şi Basarabiei. În art. 59 al proiectului de tratat cu Austria nu se recunoaşte, în mod expres, Bucovina ca teritoriu aparţinând statului român. După ce Conferinţa de Pace de la Paris a decis, la 27 iunie 1919, ca Banatul să fie împărţit între România şi Iugoslavia, ceea ce încălca Tratatul dintre România şi Antantă, din august 1916, prin care se prevedea că întreg Banatul să aparţină României, Brătianu a protestat vehement faţă de aceste clauze, care lezau grav independenţa şi suveranitatea României. Lovindu-se, însă, de atitudinea rigidă a celor din Consiliul Suprem al Conferinţei, care nu au acceptat să modifice în cele două tratate clauzele care „aduceau atingere demnităţii în interesele ţării”, Brătianu a declarat că guvernul român nu le poate semna în acea formă şi a considerat că e mai bine să demisioneze din funcţia de şef al guvernului.
ORBAN VICTOR NU REALIZEAZA CA PRIN POLITICA SA ALATURI DE VONA GABOR, TEOKES LAZLO, KELEMEN HUNOR, VERESTOY ATTILA, SI GABORII HOINARI DE PRETUTINDENI IMPING UNGARIA LA SINUCIDERE, SI DESFIINTAREA EI CA STAT
    Brătianu a părăsit Parisul, iar la 12 septembrie 1919 a demisionat, cu întregul său guvern. La 1 decembrie 1919, în fruntea guvernului român a venit Alexandru Vaida-Voevod, el preluând şi şefia delegaţiei României la Conferinţa de Pace. Bun diplomat, caracter flexibil şi pragmatic, Vaida-Voevod a reuşit să dezamorseze starea de criză dintre Bucureşti şi Paris, survenită în legătură cu cele două tratate, obţinând unele reformulări în textele lor, astfel încât România a acceptat să semneze tratatul cu Austria şi cel al Minorităţilor.
     Astfel, desăvârşirea unităţii naţionale a României a căpătat o recunoaştere internaţională prin tratatele de pace din Sistemul de la Versailles, elaborat la Conferinţa de Pace de la Paris, după încheierea Primului Război Mondial.
     Tratatele de pace s-au semnat de către învingători cu fiecare învins în parte: cu Germania – la 28 iunie 1919, la Versailles; cu Austria – la 10 septembrie 1919, la Saint-Germain (atunci a fost recunoscută, pe plan internaţional, şi unirea Bucovinei cu România), iar cu Bulgaria – la 27 noiembrie 1919, prin care se confirmă frontiera româno-bulgară din 1913, recunoscându-se drepturile României asupra Cadrilaterului (judeţele Durostor şi Caliacra). În cursul anului 1920 au fost semnate tratatele de pace cu Ungaria (4 iunie 1920) şi cu Turcia (la Serves, 10 august 1920).
     La 28 octombrie 1920 s-a semnat, la Paris, Tratatul de Pace între România, pe de o parte, şi Anglia, Franţa, Italia şi Japonia, de cealaltă parte, privind recunoaşterea unirii Basarabiei cu România. Tratatul a fost semnat de toţi participanţii nominalizaţi mai sus, în aceeaşi zi de 28 octombrie 1920, dar ratificarea lui s-a făcut pe rând şi cu multă întârziere. Refuzul Japoniei de a-l ratifica, făcându-l inoperant, a fost determinat de dorinţa de a nu prejudicia relaţiile cu U.R.S.S., care a respins tot timpul actul de unire a Basarabiei cu România.

      Dintre toate aceste tratate de pace, cel mai greu le-a fost Puterilor Antantei învingătoare cu Ungaria, care nu voia să se împace cu noul ei statut. S-a recurs la tot felul de manevre politice şi diplomatice, chiar şi militare, la dreptul istoric al „Ungariei milenare” asupra teritoriilor „smulse” la Conferinţa de Pace. În acelaşi timp, noul stat maghiar s-a opus puternic acestui verdict.
     Ungaria comunistă, sub Bela Kun, ignorând hotărârile Comitetului militar interaliat de la Paris, care-i cerea să-şi retragă armata din Transilvania pe linia de demarcaţie Satu Mare – Oradea – Arad, până la încheierea tratatului de pace, nu s-a conformat, din contră, în vara anului 1919 a început o puternică ofensivă militară în Transilvania şi Slovacia, sortită eşecului pe ambele fronturi. Doar după înfrângerea revoluţiei comuniste şi stabilizarea situaţiei, Ungaria este invitată la Conferinţa de Pace de la Paris. O delegaţie ungară, condusă de contele Apponyi, soseşte în capitala Franţei la 7 ianuarie 1920, dar nu pentru a semna încheierea păcii, ci pentru a încerca să salveze „Ungaria Mare” sau o parte din aceasta. Cu o suită de 7 comisari generali, 6 comisari, 38 de experţi şi consilieri politici, contele Appony a făcut o adevărată demonstraţie de forţă în faţa Consiliului Suprem al Păcii.
    In expunerea pe care a făcut-o în faţa Consiliului suprem, la 16 ianuarie 1920, contele Apponyi a contestat legitimitatea hotărârilor de autodeterminare a naţiunilor oprimate şi a susţinut necesitatea organizării unor „plebiscite” în toate regiunile care s-au desprins de Ungaria, acuzând în acelaşi timp România, Iugoslavia şi Cehoslovacia de „imperialism”, întrucât, tocmai contrar „principiului naţionalităţilor”, ar fi acaparat „teritoriul milenar al Ungariei”.
     Delegaţia maghiară a încercat să demonstreze Consiliului Suprem al Păcii de la Paris că, fără ea, Europa Centrală se va prăbuşi din cauza incapacităţii noilor ţări de a se guverna, propunând anularea plebiscitelor naţionale din toate cele trei ţări succesoare şi constituirea unei Confederaţii danubiene pe ruinele fostului imperiu.
     La insistenţele repetate ale delegaţiei maghiare de revizuire a Tratatului de la Trianon, în forma aprobată de Conferinţa de Pace, Alexandre Millerand, noul prim-ministru al Franţei, preşedintele Consiliului Suprem sublinia că: „nu se poate reveni la vechile frontiere. Ele închideau în statul maghiar, în mase compacte, populaţii care nu vor să fie nici supuse ungurilor, nici asimilate de către ei. (…) Zadarnic se obiectează că aceste frontiere sunt foarte vechi. Nu există prescripţie care să poată aboli dreptul popoarelor”, relevă premierul francez. El exprimă un adevăr incontestabil, susţinând că „o stare de fapt, chiar milenară de care face uz delegaţia ungară, nu este îndrituită a subzista atunci când ea este recunoscută a fi contrară justiţiei”.
     De asemenea, delegaţia ungară „ridică obiecţii împotriva Tratatului de Pace, în sensul că acesta ar aduce atingeri principiului naţionalităţilor”. Ea pretexta că „împărţirea completă a unui teritoriu, care timp de zece secole a constituit o unitate politică, deoarece natura l-a predestinat astfel”, ar constitui o violare a principiului naţionalităţilor şi, de aceea, propunea organizarea unui plebiscit în problema Transilvaniei. În replică, delegaţia română arăta că „delegaţia ungară, sub haina plebiscitului, face o ultimă încercare de a menţine integritatea teritorială a Ungariei”.
     În memoriul intitulat Responsabilitatea naţiunii maghiare în război, se pretinde, în pofida tuturor faptelor, că în regatul ungar nu a existat niciodată vreo problemă naţională şi că „revoluţia spontană a naţionalităţilor” din Ungaria a fost influenţată nefast de situaţia din Austria, „un conglomerat de teritorii diferite”, pe când Ungaria a fost încă de la origine „un stat unitar, păstrându-şi acest caracter în mod neîntrerupt”.
      De asemenea, în Memoriu asupra Transilvaniei, delegaţia ungară acuză România, Iugoslavia şi Cehoslovacia de imperialism, pentru că, „în virtutea principiului naţionalităţilor, acestea ar fi acaparat teritoriul milenar al Ungariei”.
      Conferinţa miniştrilor de externe şi ambasadorilor din cadrul Conferinţei de Pace, întrunită în martie 1920, a respins ca nefondate cererile delegaţiei maghiare cu privire la organizarea unor consultări populare, pe cale plebiscitară în teritoriile desprinse din Ungaria şi reunite cu patriile de origine. Alexandre Millerand replica delegaţiei maghiare, în numele Conferinţei de Pace, că „popoarele şi-au exprimat voinţa în lunile octombrie şi noiembrie 1918, iar, drept urmare, aceste popoare, multă vreme oprimate, s-au reunit cu fraţii lor, italieni, români, iugoslavi, cehoslovaci”.
   (NN) Ori daca exista Conventia semnata la data de 4 Iunie 1920 de catre toate partile cobeligerante, indiferent ca Austro-Hungaria care au fost invinse nu le-a cazut prea bine acest lucru, deoarece este in firea lucrurilor ca imeriilesa senasca sis a moara, miscarile iredentiste, sovine, fasciste, teroriste, fundamentalist musulmane,anti-Semite si anti-Romanesti reprezentate de GRUparea Jobbyk, si persoanele distimice si bolnave de ura si antihumanitaris ca Vona Gabor, Tokes Laszlo, OrbanVictor, Kelemen Hunor, Balla Arpad,Verestoy Attila, ce mai vor? Un nou razboi mondial in Europa, iar caporalii sa mai puna inca o data opinca pe Parlamentul de la Budapeste, in situatia in care acesta cladire  va ramane in picioare?

DOAMNE AJUTA PARINTE ATHONIT FACA-SE VOAIA TA SI A NOASTRA

   ORGANIZATIA PACIFISTA STOPCRIME OF WORLD, a propus retragerea cetateniei pentru criminalii sau asasinii teroristi care duc propaganda de razboi,ameninta cu steaguri de pe vremea lui Horthy, produc dezordini si tulbura linistea si ordinea publica prin discursuri de aderare la GRUpari paramilitare asasine care vor sa comita din nou crime impotriva pacii si umanitatii. Pentru orice derapaj de la normele legale europene va rugam sa sunati  de pe orice retea la numarul 111 si o brigade antiterorista va veni la locatia indicata sa intervina cu foc si gaze ilariante impotriva teroristilor.  

HARTA POLITICO-GEOGRAFICA A ROMANIEI CONFORMCONVENTIEI DE PACE DE LA PARIS DIN 4 IUNIE 1920 CARE CORESPUNDE (MAI PUTIN DIN SERBIA SIMACEDONIA) MAJORITATEA POPULATIEI ROMANESTI INCA DIN VREMEA REGELUI BUREBISTA SI DECEBAL ADICA DE ACUM 2000 DE ANI 
    
                                                                  By Zboina Internationa Publishing US
anexe>
1. UNIREA FACE PUTERE
   Moș Ion Roată din localitatea Câmpuri Județul Vrancea a fost un simplu țăran de la munte, neștiutor de carte, dar care a convins pe toți boierii și târgoveții din vremea sa, care sub nici o formă nu concepeau ca Principatele Românești să se unească într-un singur stat, suveran și independent. Ascendenții săi erau rotari adică meșteri populari care încă din comuna primitivă confecționau dispozitive mecanice (roți pentru care, roți pentru mori de apă cu făcaie, roți pentru torsul inului, cânepii și al lânii, roți din piatră pentru măcinat cereale, mori cu vâltoare-precursoare ale mașinilor de spălat moderne de astăzi, mori de vânt, teascuri pentru stors strugurii, butoaie, tacâmuri din lemn, oale și ulcele, stâlpi de case și balamale din lemn și fier, etc.). El știa din moși strămoși conform legendelor și basmelor populare care s-au trasmis oral timp de mii de ani, că pe meleaguri vrâncene, trăiau de mult niște uriași care erau frați, și care neînțelegându-se între din diverse pricini minore, au fost transformați de zei în munți, care acum sunt Munții Vrancei. El mai știa că pe la anul 1475, un domn pământean pe nume Ștefan Voievod alungat de turci, a ajuns pe plaiurile unde s-a născut Miorița, cerând sprijin de la oamenii din sate. Prin Vrancea umblă vorba, că a venit să-l ajute o bătrână Baba Vrâncioaia, care avea șapte fii, bărbați puternici la casele lor, care au sunat din tulnice și au adunat o armată de luptători din zonă (descendenții celor care blocaseră accesul legiunilor romane venite dinspre Sarmisegetuza, după moartea tragică a Regelui dac Decebal, pierit prin trădare pe la anul 106 după Hristos) care sub comanda iscusită a Domnului Moldovei, au nimicit cetele de eniceri și spahii care masacrau populația din zona ocupată. El mai știa că pentru a monta o roată de moară, era nevoie de efortul a zece bărbați, care uniți puteau ridica cu ușurință o roată din granit, care cântărea cuteva sute de ocale. Și el atunci cu inteligența sa ancestrală, a venit în Divanul Ad-Hoc, fără să-l cheme nimeni și văzând că bolerii din acel mini-parlament se certau și se înbrânceau refuzând a concepe să adopte hotărârea unirii celor două state surori, i-a chemat afară și a pus pe mai marele divanului să urnească o piatră de moară. Acesta a spus că nu poate singur. Atunci Moșul Ion a invitat zece boieri să urnească acea greutate, dându-le la fiecare câte un par din lemn de salcâm, și la comanda sa „Hei-rup” a urcat roata în carul cu boi spunând: „Unirea face puterea domnilor boieri!” Mirați boierii au înțeles tâlcul acelor vorbe și de grabă au mers în Divan și au votat în unanimitate rezoluția pentru Unirea Principatelor Române Moldova cu Muntenia, ca un deziderat milenat al urmașilor, urmașilor supușilor regelui dac, trăitori din vremuri imemoriale peste și în jurul arcului Munților Carpați pe o distață de aproape o mie de leghe. Mai tărziu urmașii lui Moș Ion Roată au plecat la Plevna Rahova și Vidin și au nimicit armatele turcești ce se apărau pe redute fortificate, astfel neamul nostru cucerându-și îndependența față de poarta otomană. Și mai târziu, după lupte aprige de la Mărășești, Mărăști, Oituz, Valea Jiului unde eroina Ecaterina Teodoriu sora unui ostaș căzut la datorie a înspăimântat armatele cotropitoare cu vitejia sa, talpa țării, eroii anonimi, au mers la Alba Iulia unde în Fața Catedralei Mântuirii Neamului au strigat în cor „Noi vrem UNIREA ARDEALULUI CU PATRIA MAMĂ” astfel încât la 1 Decembrie 1918, corul milioanelor de români uniți pentru același ideal, a convins pe mai marii lumii, să adopte în urma Conveției de PACE de la PARIS semnarea la Trianon  a recunoașterii Unirii Ardealului și revenirea acestuia la patria mamă, astfel încât Testamentul lui Decebal, lăsat pe meleaguri vrâncene la Lepșa (unde se zice de către localnicii bătrâni că Decebal a luat o leapșă de la generalii săi care nu au venit să alunge cavaleria legionară care urmărea capturarea acestuia viu, pentru a fi umilit pe străzile Romai din vremea lui Traian. Conform legendelor locului, unde se spune în Balada Miorița că personajul principal nu a murit ci s-a cununat, iar la nunta sa a căzut o stea. Acest testament sacru al Regelui Decebal lăsat în grija vrâncenilor, pentru apărarea patriei și unității neamului cu prețul oricărui sacrificiu material și uman, ce transcede până în prezent, spus tragic în ultimele clipe ale vieții sale terestre, a fost pus în executare după mai bine de  1.812  ani de grele suferințe, pogromuri, opresiuni și cotropiri succesive, urmate de crime împotriva umanității ce sunt în veci inprescriptibile, lucruri ce atrag în mod firesc și legal, răspunderea comitenților pentru faptele prepușilor lor. Reunirea neamului risipit vremelnic de cotropitori și readunat de fiecare dată de personalități marcante ale  poporului nostru, în indelungata și zbuciumata noastră istorie, este esența testamentului Domnului Nostru Decebal  în eternitate pentru urmașii urmașilor săi.
     Pentru aceste motive și cele ce le vor preceda, urmașii Apărătorilor Patriei, la sărbătorirea a 158 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, transmit prin aceste rânduri un mesaj solemn de pace, armonie, unitate, concordie, prosperitate și inteligență tuturor concetățenilor potrivit dictonului PATRIA A PRIORI . UNITATEA FACE PUTEREA, DRAGI ROMÂNI! FIE CA UNIREA ROMÂNILOR SĂ FIE VEȘNICĂ! POHTA CE AM POHTIT! cum au mai spus și Mircea, Vlad, Mihai, Constantin, Alexandru Ioan Cuza, Iorga, Ion, Nicolae conform cronicilor vremii. Deșteaptă-te române și să râmânem uniți pe vecie! Acum când norii negri ai războiului, vor să umbrească liniștea și pacea noastră, mai mult decât oricând să fim uniți și să trăim în Pace și Armonie cu Natura.
                                                                       Iași, 18 Ianuarie 2017       Mircea-Nicolae Vasiliu   
  
2.    WORLD ESPIONAJE DOCUMENTARY

   SSI Serviciul Secret de Informații (cel mai des Siguranța Statului/Siguranța) este denumirea sub care a funcționat serviciul secret din România până în 13 noiembrie 1940, după această perioadă denumirea veche este schimbată în Serviciul Special de Informații (SSI).
 Primul Director general a fost Generalul Mihai Moruzov din  12 aprilie 1924 - 13 septembrie 1940. Următorul Director General al SSI a fost Eugen Cristescu din 12 noiembrie 1940 - 23 august 1944. A urmat DG SSI Victor Siminel din 25 august 1944-20 septembrie 1944, Ioan Lissievici din 25 septembrie 1944-25 decembrie 1944, Gheorghe Săvoiu din 25 decembrie 1944-6 martie 1945, Nicolae Stănescu din 12 martie 1945 la 12 Iunie 1945, Lucian Stupineanu din 12 Iulie 1945 la 6 ianuarie 1947, Serghei Nicolau din 12 ianuarie 1947 la 1 aprilie 1951 Director General al SSI Servicul Special de Informațiila iar de la 1 aprilie 1951 când s-a înființat DGSS Direcția Generală a Securității Statului și până la 1 martie 1954  afost Șeful DIE Direcția de Informații Externe, din 23 august 1948 și până la 22 feruarie 1963 a fost Comandant al DGSP Direcția Generală a Securității Poporului Gheorghe Pintilie zis și Pantiușa născut în URSS sub numele de Timotei Bodnarenko. Din 1 martie 1954 până la 16 decembrie 1955 Vasile Vâlcu a fost Șeful DIE Direcția de Informații Externe, urmat de Mihai Gavriliul până în 15 iulie 1959, după care a fost numit Nicolae Doicaru la SIE între 1950 și 1963 iar din 1963 până în 1972 Adjunct al Ministrului de Interne și Șef al DGIE Direcția Generală de Informații Externe din cadrul CSS Consiliului Securității Statului, iar până la 4 martie 1978 a fost Șeful DIE din cadrul CSS. La șefia DIE din cadrul DSS Alexandru Dănescu a fost numit în perioada iunie 1978-octombrie 1978, iar de la 15 octombrie 1978 la 22 aprilie 1980 a fost numit Șef al CIE Centrul de Informații Externe  Eomulus Dima, urmat de Nicolae Pleșiță din 22 aprilie 1980-26 noiembrie 1984.În perioada 1987-1989 Generalul Iulian Vlad devine Șeful DSS Direcția Securității Statului, iar la CIE este numit din 1 decembrie 1984 la 6 ianuarie 1990 Generalul Aristotel Stamatoiu.    La 12 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83 s-a înființat Statul Major General al Armatei.În anul 1865Marele Stat Major a creat, după modelul francez, „Secția a II-a”, considerată primul serviciu de informații al armatei române, unitate care se ocupa cu culegerea și analizarea informațiilor cu caracter militar. La 19 aprilie 1892, în cadrul Secției a II-a a fost înființată Diviziunea a II-a - informații, cu trei subdiviziuni: contraspionaj, informații externe și informații interne. Tot în 1892 s-a creat în cadrul Ministerului de Interne „Biroul Siguranței Generale”, o unitate care în martie 1908, a devenit „Direcția Poliției și Siguranței Generale”, care nu era singura instituție a statului care se ocupa cu culegerea informațiilor, activități asemănătoare având și Prefectura Poliției Capitalei și Inspectoratul General al Jandarmeriei.La 17 martie 1908, a fost adoptată o nouă lege a poliției, în care se prevedea și înființarea Direcțiunii Poliției și Siguranței Generale (DPSG). Pentru prima dată, a fost reglementată munca informativă cu agentura și folosirea personalului acoperit; din 1908 și până în 1919 în fruntea DPSG s-a aflat Iancu Panaitescu.În anul 1917 a luat ființă Serviciul de informații si contrainformații, condus de Romulus P. Voinescu.În martie 1917, Moruzov a creat „Biroul de Siguranță al Deltei Dunării”, prima structură informativă civilă dar care avea personal provenit din „Siguranța Generală” și care lucra exclusiv pentru Marele Cartier General. Această structură a fost desființată în vara anului 1920.La 22 iunie 1919 printr-un Decret-Lege de reorganizare a Ministerului de Interne, a fost constituită Direcția Poliției si Siguranței Generale, având în componența Serviciul Siguranței și Controlul Străinilor.La 13 martie 1924, prin Decretul nr. 999 s-a creat Consiliul Superior al Apărării țării, prezidat de rege, cu atribuții pe linia adoptării deciziilor de bază în domeniul apărării naționale.  

 La 12 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83 s-a înființat Statul Major General al Armatei.În anul 1865Marele Stat Major a creat, după modelul francez, „Secția a II-a”, considerată primul serviciu de informații al armatei române, unitate care se ocupa cu culegerea și analizarea informațiilor cu caracter militar. La 19 aprilie 1892, în cadrul Secției a II-a a fost înființată Diviziunea a II-a - informații, cu trei subdiviziuni: contraspionaj, informații externe și informații interne. Tot în 1892 s-a creat în cadrul Ministerului de Interne „Biroul Siguranței Generale”, o unitate care în martie 1908, a devenit „Direcția Poliției și Siguranței Generale”, care nu era singura instituție a statului care se ocupa cu culegerea informațiilor, activități asemănătoare având și Prefectura Poliției Capitalei și Inspectoratul General al Jandarmeriei.La 17 martie 1908, a fost adoptată o nouă lege a poliției, în care se prevedea și înființarea Direcțiunii Poliției și Siguranței Generale (DPSG). Pentru prima dată, a fost reglementată munca informativă cu agentura și folosirea personalului acoperit; din 1908 și până în 1919 în fruntea DPSG s-a aflat Iancu Panaitescu.
  În anul 1917 a luat ființă Serviciul de informații si contrainformații, condus de Romulus P. Voinescu.În martie 1917, Moruzov a creat „Biroul de Siguranță al Deltei Dunării”, prima structură informativă civilă dar care avea personal provenit din „Siguranța Generală” și care lucra exclusiv pentru Marele Cartier General. Această structură a fost desființată în vara anului 1920.La 22 iunie 1919 printr-un Decret-Lege de reorganizare a Ministerului de Interne, a fost constituită Direcția Poliției si Siguranței Generale, având în componența Serviciul Siguranței și Controlul Străinilor.La 13 martie 1924, prin Decretul nr. 999 s-a creat Consiliul Superior al Apărării țării, prezidat de rege, cu atribuții pe linia adoptării deciziilor de bază în domeniul apărării naționale.
     Din anul 1924 a funcționat Serviciul Secret de Informații, care, începând cu luna noiembrie 1940, se va numi Serviciul Special de Informații (SSI); la conducerea acestuia s-au aflat Mihail Moruzov (1924 - 6 septembrie 1940) urmat de Eugen Cristescu (12 noiembrie 1940-23 august 1944).La data de 1 mai 1925, Moruzov activa în cadrul Secției a II-a a Marelui Stat Major, la Biroul de căutare a informațiilor. Acesta a reușit, după eforturi intense, să convingă conducerea Marelui Stat Major să accepte înființarea unui Serviciu Secret, care să lucreze numai cu cetățeni civili, „pentru culegerea verificarea și completarea informațiilor care interesează armata”[1].Prima schemă de organizare a Serviciului Secret (care cuprindea o „Secție de Informații Externe”, o „Secție de Contrainformații”, un „Birou Juridic” și un „Birou Tehnic”) a fost realizată în anul 1934. Moruzov a continuat încercările de a scoate Serviciul Secret din structura armatei și să-l plaseze sub autoritatea Palatului Regal. Acestă acțiune s-a concretizat de facto în anul 1938.La data de 1 ianuarie 1937 a intrat în vigoare „Codul de Justiție Militară” prin care se majorau pedepsele pentru spionaj, ajungându-se până la aplicarea pedepsei cu moartea pentru crimele de înaltă trădare[2] iar la 12 noiembrie 1940 a fost emis decretul nr. 3818, cu privire la organizarea Serviciului Special de Informații, instituție care funcționa pe lângă „Președinția Consiliului de Miniștri”[3].După căderea guvernului antonescian, la 15 septembrie 1944, prin decretul nr. 1695, Serviciul Special de Informații și-a schimbat numele în Serviciul de Informații și a fost trecut în subordinea Ministerului de Război. Prin decizia ministerială nr. 79 din 27 aprilie 1945, Serviciul de Informații a fost trecut în subordinea Președinției Consiliului de Miniștri și a fost redenumit Serviciul Special de Informații.
     La 30 august 1948, prin Decretul nr.221 a luat ființă Direcția Generală a Securității Poporului (DGSP), în fruntea ei fiind numit generalul-locotenent Gheorghe Pintilie zis Pantiușa;La 30 martie 1951, prin Decretul nr.50, DGSP a fost transformată în Direcția Generală a Securității Statului (DGSS); prin același act normativ a fost creată Direcția A - Informații Externe.
    În martie 1947 a fost înființat Serviciul de Informații al Armatei, subordonat Marelui Stat Major.La 30 august 1948, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost înființată - prin Decretul nr. 221 - Direcția Generală a Securității Poporului-D.G.S.P., formată din 10 dircții centrale și 12 direcții regionale.
    Până în anul 1958 D.G.S.P. a fost dirijată de consilieri sovietici.La 23 ianuarie 1949 a fost înființată, prin Decretul nr. 25, Direcția Generală a Miliției din Ministerul de Interne, care înlocuia Direcția Siguranței Generale.
    La 7 februarie 1949 Jandarmeria a fost desființată, fiind înlocuită cu trupele de securitate, iar din 30 martie 1951 D.G.S.P. a devenit Direcția Generală a Securității Statului-D.G.S.S. care cuprindea și o Direcție de Informații Externe (D.I.E.).La 20 septembrie 1952 D.G.S.S. se desprinde din Ministerul de Interne și se transformă în Ministerul Securității Statului, care se reintegrează în Ministerul de Interne în septembrie 1953.La 11 iulie 1956, prin H.C.M. nr. 1361, în cadrul Ministerului de Interne s-au înființat Departamentul Securității și Departamentul Internelor.
    Între anii 1960-1965 se fac mari epurări în cadru personalului Securității, fiind îndepărtați mulți din ofițerii impuși de Moscova.La 22 iulie 1967, prin Decretul nr. 710, în cadrul Ministerului de Interne a început să funcționeze Departamentul Securității Statului (D.S.S.), condus de un Consiliu al Securității Statului (C.S.S.), care avea în frunte un președinte cu rang de ministru.La 4 aprilie 1968, Consiliul Securității Statului s-a desprins din Ministerul de Interne și a funcționat ca organ central de stat.
    La 9 aprilie 1972, Departamentul Securității Statului a fost reorganizat în șase direcții principale (informații interne, contrainformații economice, contraspionaj, contrainformații militare, securitate și gardă și cercetări penale).
     La 30 decembrie 1989, printr-o hotărâre a Consiliului Frontului Salvării Naționale, organele de securitate au fost dizolvate.La 26 martie 1990, prin Decretul nr. 181 a fost înființat Serviciul Român de Informații, instituție de stat specializată în domeniul culegerii de informații privind siguranța națională. La conducerea SRI hunta politico-militară care a preluat puterea în 25 decembrie 1989 l-a numit la conducerea SRI ca Director pe numitul Maior de securitate Astaloș Virgil zis și Măgureanu în perioada 26 mai 1990 - 25 aprilie 1997, căruia i-a succedat Ing. Costin Georgescu din 30 mai 1997 - decembrie 2000, urmat de  Cpt r Gr Alexandru Radu Timofte din 7 februarie 2001 la 20 iunie 2006, după care fiind numit  Lt Col Florian Coldea în calitate de Șef Interimar al SRI din  20 iulie 2006 - 4 octombrie 2006 și din 27 ianuarie 2015 pană la 18 februarie 2015, urmând Profesor Dr George Cristian Maior din 4 octombrie 2006 -27 ianuarie 2015.În fine la data de 19 februarie 2015 a fost numit Directorul General al Serviciului Român de Informații (până la lichidarea sa și transformarea din nou în SSI subordonat SMG al MApN) Ing. Edward Hellvig. La SIE Serviciuul de Informații Externe au fost în ordine din 1990 și până în present Gen. Mihai Caraman, Gen. Ioan Talpeș, Cătălin Harnagea, Gheorghe Fulga, Gen. Silviu Predoiu, Ing Claudiu Săftoiu, Teodor Meleșcanu, Prof.Univ. Dr. Mihai Răzvan Ungureanu care a demisionat, iar prin vacantare a fost numit din nou Gen. Silviu Predoiu.
La 29 iulie 1991 a fost emisă Legea nr. 51 privind siguranța națională a României, care stabilește noile amenințări la adresa siguranței naționale. Sunt stabilite ca organe de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, precum și structuri interne specializate din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și Ministerului Justiției. Activitatea pentru realizarea siguranței naționale este coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.La 24 februarie 1992, prin Legea nr. 14 , privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații au fost stabilite statutul și principalele sarcini și atribuții ale instituției.În noiembrie 2001 Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat un nou Regulament de funcționare a Serviciului Român de Informații.La 25 martie 2008 Consiliul Suprem de Apărare a Țării a adoptat hotărârea privind aprobarea Structurii și a Regulamentului de Funcționare ale Serviciului Român de Informații, ca parte a măsurilor de modernizare ale Serviciului Român de Informații și implementării „Viziunii strategice 2007-2010”, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în iunie 2007.În iulie 2008 a intrat în vigoare noua schemă de organizare a Serviciului Român de Informații, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în data de 25 martie 2008, în cadrul procesului de transformare, început în 2007, destinat debirocratizării și eficientizării activității de informații Serviciul Român de Informații.
    La nivel global, România se confruntă cu peste 146 servicii de spionaj guvernamentale, 566 firme private de spionaj și secutitate și peste 14.700 spioni veniți sub acoperire și peste 3.800 de trădători care sunt obedienți cotropitorilor și desfășoară acțiuni de subminare a siguranței statului, apărării, ordinii publice, transmiâănd dușmanului secrete de stat, militare, economice etc.
   SERVICIILE GUVERNAMENTALE DE SPIONAJ DUȘMANE SUNT: 1) NSD și DNS din Afganistan, NIA din Africa de Sud, SHIK din Albania, GIS Al Mukhabarat Al Aamah din Arabia Saudită, SI din Argentina, ASIO, ASIS, DIO din Australia, Heeresnachrichtenamt HNA Army Intelligence Office și Abwehramt AWA Military Protective Office din Austria, MTN din Azerbaijan, KGB în Belarus, SV&SE din Belgia, OSA din Bosnia-Herțegovina, ABIN din Brazilia, NRS și NSS din Bulgaria, CSIS din Canada, BIS din Cehia, NSB National Security Bureau din China, DAS Columbia, NIS din Coreea de Sud, POA Croația, DGI Cuba, PET Danemarca,Egiptul are Mukhabarat el Khabeia (Military Intelligence) și  Al-Mukhabarat al-'Ammah (General Directorate of State Security Service), SND Elveția, KAPO Estonia, SUPO Finlanda, DST, DGSE, DRM  Franța, BND, MAD Germania, EYP Grecia, DIA India, BIN Indonezia, VEVAK Iran, Mosad - ha-Mosad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim, Șabak, Șin Bet, AMAN – Military Intelligence din Israel. Alte service mai importante sub Mossad sunt:AIA, NCS, DIA, INR, NGA, NIC, FBI, CIA, NSA; USSS din Statele Unite ale Americii, SISMI Italia, PSIA Japonia, DST Maroc, CISEN Mexic, SIS Moldova, SSS, NIA Nigeria, PST Norvegia, AIVD și MIVD Olanda, ISI și MI Pakistan, AW,ABW,SKW, SWW din Polonia, SIRP și SIM Portugalia, SRI, SIE, DGIA, DIM-J2, DCISM, DOS din România (cu un efectiv de 13.600 persoane, destul de slab pregătite,  subfinanțate și cu dotarea necorespunzătoare); DIS, MI 6,  MI 5 din Marea Britanie, KGB, GRU, FSB, SVR din Rusia, BIA Serbia, SIS, VSS Slovacia, CNI, PS Spania, MUST Suedia. Siria are DSI, DMI, Turcia Milli Istihbarat Teskilati (MIT) (National Intelligence Organization), Jandarma Istihbarat ve Terorle Mucadele (JITEM) Committee for National Security (KNB), Ucraina HUR, SBU, SZR, U N G A R I A : Információs Hivatal (IH) (Information Office) Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) (Military Security Office) Katonai Felderítő Hivatal (KFH) (Military Reconnaissance Office) Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) (National Security Office) Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) (National Security Special Service), Venezuela are DISIP, și Zimbabwe CIO.
                                                                           Sursa Wikipedia&Zboina International Publishing                      
3.Starea României
Acest subiect nu a fost abordat suficient de expicit de nimeni fiind considerat un subiect tabu.Ori pentru orice persoană reponsabilă într-un stat democratizat, unde se zice că poporul este suveran asupra destinelor sale prin reprezentanții săi aleși în mod democratic, pentru un simplu cetățean, este importantă prezentarea detaliată a stării pariei pentru a se putea prognoza măsurile cele mai potrivite eliminare a decalajelor dintre noi și statele cele mai evolute din punct de vedere economic și social.Criteriile și ordinea de priorități trebuiesc bine fundamentate în scopul descoperirii celor mai bune soluții pentru evoluția pozitivă a patriei, în plan European și mondial. Analiza trebuie să plece de la locul și rolul națiunii române în plan istoric, scara de valori morale specifice poporului român, analiza economică comparativă, cu alte state aproximativ egale ca mărime și lucrurile care sunt prioritate pentru clasarea în competiția statelor medii dacă este posibil pe primul loc, iar locul dezonorant din coada clasamentului unde suntem acuma, să fie însușit de cei care au condus destinele noastre din ultimul secol, anul 2018 fiind centenarul unității României dobândite cu jerfa milioanelor de eroi și martiri, dea lungul veacurilor. Sacrificiul acestor ascendenți nu va trebui să rămână fără nici o recunoștință a generației contemporane, iar mai binele națiunii trebuie fie ținta tuturor cetățenilor noștri dar mai ales a celor ce ne reprezintă și ne conduc. Ori nu este corect să se facă așa de puțin pentru existența normală a celor mulți și așa de mult pentru acei puțini, care profită de conjunctura lipsei de autoritate a statului, pentru speculații economice ce conduc la îmbogățirea lor tot mai accentuată și sărăcirea și eliminarea fizică a unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni. Dacă oamenii sunt săraci și națiunea este sărcă iar starea națiunii are un curs constant descendent. Așa cum un simplu comericant este obligat de stat să conducă evidență contabilă și să încheie bilanț, tot astfel se impune ca bilanțul națiunii să fie evidențiat și dezbătut în mod public de toți electorii dar în mod expres de cei în drept. Ori nu este normal ca într-o țară bogată în resurse naturale  aflată la nivelul de sus să aibă o populația săracă iar nivelul de trai să fie într-o continuă scădere pentru majoritari iar o pătură minoritară privilegiată să prospere, consecința fiind căderea demografică ce a depășit pragul de peste zece milioane de oameni. Astfel, se sugerează factorilor decidenți evaluarea corectă a stării națiunii, analiza factorilor cauzali și elaborarea unui plan de măsuri pentru redresarea existențială socială și economică a Romăniei la cumpăna centenarului Marii Uniri. Așa cum la Târgu Jiu la comemorarea unui secol de la jertfa ofițerului Ecaterina Teodoroiu care a apărat patria cu prețul sacrificiului suprem pe 22 August nu au fost prezenți decât puține persoane, lucru ce dovedește lipsa de respect a generației noastre față de înaintași, datorată în parte și declinului demografic de populație care s-a rarefiat în mod inexplicabil în ultimul sfert de secol.Ori dacă potrivit datelor oficiale în 2018 ar fi trebuit să fie peste 40 de milioane de cetățeni români în interiorul granițelor naționale, acum ne chinuim să primim câteva sute de mii de migranți, împotriva intereselor naționale. Unitate și progres asta ne dorim.

3. 

Cabinet Consilier Juridic Mircea Nicolae Vasiliu

Iasi, Str. Pacurari nr. 156 CD

 Nr 031din11 Noiembrie 2016

NOTIFICARE PRIN PUBLICITATE

1. CREDITOARE> ASOCIATIA SPORTIVA APARATORII PATRIEI IASI, Str. Pacurari nr. 156 CD cod 700520Jud Iasi, Romania reprezentata prin Presedinte MirceaNicolae Vasiliu administrator lichidator

   2.Parti notificate debitoare:

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE GUVERNUL ROMANIEI SI CHEMATUL IN GARANTIE BNR SI MINISTERULFINANTELOR PUBLICE

Ministerul Public vinovat de neimplicarea fara just temei in solutionarea unor plangeri penale, sustinute de probe si martori, care in subsidiar si-a insusit si consecinta juridica privind obligatia de a desdauna partile vatamate ca urmare a favorizarii infractorilor.

 -Ministerul Administratiei si Internelor care prin unitatile subodonate nu au efectuat acte premergatoare de urmarire penala, de cercetare si sesizare a parchetului competent.Prin non-combatul sau a favorizat comitentii si producerea prejudiciului asupra persoanelor vatamate si a statului.

-Prefectura Judetului Iasi, deoarece in calitate de reprezentant al Guvernului desi a fost legal sesizat in repetate randuri nu a intervenia la organul competent pentru evitarea producerii unuor fapte care au drept consecinta pierderi financiare, si punerea in imposibiliate de a se plati taxele si impozitele aferente.

 -Primaria Iasi, Consiliul Local si numitii Mihai Chirica, Gheorghe Nichita, Simirad Constantin, deoarece au autorizat sau au tranzactionat in folosul unor personae fizice fara a se organizaza licitatie publica, terenuri, constructii, cai de acces, utilitati.Mai grav au autorizat demolarea unor porti de acces, desfiintarea unor conducte petroliere, distrugerea canalizarii, alimentarii cu apa si energie electrica, demolarea unor constructii si ridicarea unor materiale de constructii apartinand partilor vatamate fara acordul proprietarilor, si nici nu au restituit bunurile, si nu au refacut distrugerile produse, sau sa acopere in parte prejudiciile comise.

   – pf Dropu Constantin din Iasi, Str. Pacurari nr. 160, Pasareanu Marinela din Iasi, Str. Pacurari 158, Rusu Petronela Iasi Str. Pacurari nr. 154, Macovei Ioan, Str. Neculau nr. 9A, Velincu Daniel proprietar al imobilului in constructie din Iasi, Str. Neculau Nr. 9. Persoanele si institutiile de mai sus, fie individual sau in asociere infractionala, au conturbat activitatea a doua institutii de interes public,(Agentia Detectivilor Particulari Moldova Zboina Iasi si Asociatia Sportiva Aparatorii Patriei Iasi) prima fiind déjà lichidata fortat, prin blocarea cailor de acces dinspre Str. Pacurari si strada Neculau cu zidarie din caramida pe fundatie din beton, constructii de pladiri, amanajari de foisoare, pe drulul de aces, desfiintarea utilitatilor de apa, canalizare, electricitate, gaz metan, telefonie, etc. prin mai multe fapte continuate, in urma carora s-au imbogatit fara o justa cauza pe seama impiedicarii unor organizatii de interes public sa-si sefasoare activitatea, la mai multe termene, fara ca nici un organ de politie, justitie sau din administratie legal seiszate, sa actioneze conform legii. Reprezentatul masei credale este D-l Consilier Juridic Vasiliu Mircea Nicolae, domiciliat in Iasi, Str. Arges Nr.4, tel nr. 0733 582201, cont e-mail stop.crime.ro@gmail.com. Totalul prejudiciului este de 9.576.322 euro, ce se vor plati in lei la cursul zilei, ce este cert, lichid si exigibil la plata deoarece nici o perosna sau institutie nu au avut nici o intentie sa epare prejudicial sau sa remita suma datorata conform notificarilor anterioare.

   Aditional acestui prejudiciu, se adauga cate 2.500 euro pe zi pentru fiecare zi de intarziere de la comiterea fiecarului act. Data de inceput al calculului penalitatilor este 21 Mai 1999, pana la data effective a platii. Statul Roman, fiind garantul aplicarii legii in teritoriu, este si debitorul care va achita in maxim 30 de zile de la notificare totalul prejudiciului, fiind liber de a se intoarce impotriva celor vinovati de producerea accidentului, in caz contrar, putand fi solicitat falimentul de la instantele de reglementare a creantelor dintre stat si peroane fizice sau juridice. Aceasta Notificare va fi comunicata fiecarei persoane sau institutii debitoare, celorlate institutii conform practicii judiciare dar si prin publicitate pe suport tiparit sau pe internet.

    Principial termenul limita de solutioare a litigiului este 1 Decembrie 2016, iar in situatia in care acesta nu este stins prin plata, se vor adauga penalitati de 25% pe luna drept daune cominatorii si peremtorii. Principial Constitutia si legile statului trebuiesc respectate de toata lumea si nimeni, sub nici un motiv nu se poate imbogati pe seama distrugerii sau lichidarii unor organizatii sau bunuri patrimoniale, prin vandalizare, intimidare, santaj, amenitare, violente verbale sau fizice, supraveghere ilegala sau prin acte de teroris comise de diferiti cetateni, favorizati de persoane din institutii publice, complice la producer prejudiciului. Total debit cert lichid si exigibil este de 9.576.322 euro plus 2500 X 6398 = 15.975.000 rezultat din penalitatile de intarziere ceea ce reprezinta in total 25.551.322 euro, cursul BNR din 11.11.2016 este de 4,5125 lei/euro, Total :115.300.341 (o suta cicisprezece milioane trei sute mii trei sute patruzeci si unu ) lei. Dupa expirarea de 30 de zile de la prezenta notificare publica,in cazul in care nu s-a achitat debitul current, debitorii vor maiplati inca 5(cinci) milioane de lei pe zi,pentru fiecare zi de intarziere,pana la stingerea totala a obligatiei. Garant in acesta situatie este BERDce va sconta datoria in folosul creditoarei urmand a se indestulain rate de la Statul Roman pe calea executarii silite international si a Bancii de Reglementare a Compensatiilor dintre state.

                                               Data: 11 Noiembrie 2016

Cabinet Consilier Juridic Mircea Nicolae Vasiliu

Iasi, Str. Pacurari nr. 156 CD

 Nr 031din11 Noiembrie 2016

NOTIFICARE PRIN PUBLICITATE

1. CREDITOARE> ASOCIATIA SPORTIVA APARATORII PATRIEI IASI, Str. Pacurari nr. 156 CD cod 700520Jud Iasi, Romania reprezentata prin Presedinte MirceaNicolae Vasiliu administrator lichidator

   2.Parti notificate debitoare:

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE GUVERNUL ROMANIEI SI CHEMATUL IN GARANTIE BNR SI MINISTERULFINANTELOR PUBLICE

Ministerul Public vinovat de neimplicarea fara just temei in solutionarea unor plangeri penale, sustinute de probe si martori, care in subsidiar si-a insusit si consecinta juridica privind obligatia de a desdauna partile vatamate ca urmare a favorizarii infractorilor.

 -Ministerul Administratiei si Internelor care prin unitatile subodonate nu au efectuat acte premergatoare de urmarire penala, de cercetare si sesizare a parchetului competent.Prin non-combatul sau a favorizat comitentii si producerea prejudiciului asupra persoanelor vatamate si a statului.

-Prefectura Judetului Iasi, deoarece in calitate de reprezentant al Guvernului desi a fost legal sesizat in repetate randuri nu a intervenia la organul competent pentru evitarea producerii unuor fapte care au drept consecinta pierderi financiare, si punerea in imposibiliate de a se plati taxele si impozitele aferente.

 -Primaria Iasi, Consiliul Local si numitii Mihai Chirica, Gheorghe Nichita, Simirad Constantin, deoarece au autorizat sau au tranzactionat in folosul unor personae fizice fara a se organizaza licitatie publica, terenuri, constructii, cai de acces, utilitati.Mai grav au autorizat demolarea unor porti de acces, desfiintarea unor conducte petroliere, distrugerea canalizarii, alimentarii cu apa si energie electrica, demolarea unor constructii si ridicarea unor materiale de constructii apartinand partilor vatamate fara acordul proprietarilor, si nici nu au restituit bunurile, si nu au refacut distrugerile produse, sau sa acopere in parte prejudiciile comise.

   – pf Dropu Constantin din Iasi, Str. Pacurari nr. 160, Pasareanu Marinela din Iasi, Str. Pacurari 158, Rusu Petronela Iasi Str. Pacurari nr. 154, Macovei Ioan, Str. Neculau nr. 9A, Velincu Daniel proprietar al imobilului in constructie din Iasi, Str. Neculau Nr. 9. Persoanele si institutiile de mai sus, fie individual sau in asociere infractionala, au conturbat activitatea a doua institutii de interes public,(Agentia Detectivilor Particulari Moldova Zboina Iasi si Asociatia Sportiva Aparatorii Patriei Iasi) prima fiind déjà lichidata fortat, prin blocarea cailor de acces dinspre Str. Pacurari si strada Neculau cu zidarie din caramida pe fundatie din beton, constructii de pladiri, amanajari de foisoare, pe drulul de aces, desfiintarea utilitatilor de apa, canalizare, electricitate, gaz metan, telefonie, etc. prin mai multe fapte continuate, in urma carora s-au imbogatit fara o justa cauza pe seama impiedicarii unor organizatii de interes public sa-si sefasoare activitatea, la mai multe termene, fara ca nici un organ de politie, justitie sau din administratie legal seiszate, sa actioneze conform legii. Reprezentatul masei credale este D-l Consilier Juridic Vasiliu Mircea Nicolae, domiciliat in Iasi, Str. Arges Nr.4, tel nr. 0733 582201, cont e-mail stop.crime.ro@gmail.com. Totalul prejudiciului este de 9.576.322 euro, ce se vor plati in lei la cursul zilei, ce este cert, lichid si exigibil la plata deoarece nici o perosna sau institutie nu au avut nici o intentie sa epare prejudicial sau sa remita suma datorata conform notificarilor anterioare.

   Aditional acestui prejudiciu, se adauga cate 2.500 euro pe zi pentru fiecare zi de intarziere de la comiterea fiecarului act. Data de inceput al calculului penalitatilor este 21 Mai 1999, pana la data effective a platii. Statul Roman, fiind garantul aplicarii legii in teritoriu, este si debitorul care va achita in maxim 30 de zile de la notificare totalul prejudiciului, fiind liber de a se intoarce impotriva celor vinovati de producerea accidentului, in caz contrar, putand fi solicitat falimentul de la instantele de reglementare a creantelor dintre stat si peroane fizice sau juridice. Aceasta Notificare va fi comunicata fiecarei persoane sau institutii debitoare, celorlate institutii conform practicii judiciare dar si prin publicitate pe suport tiparit sau pe internet.

    Principial termenul limita de solutioare a litigiului este 1 Decembrie 2016, iar in situatia in care acesta nu este stins prin plata, se vor adauga penalitati de 25% pe luna drept daune cominatorii si peremtorii. Principial Constitutia si legile statului trebuiesc respectate de toata lumea si nimeni, sub nici un motiv nu se poate imbogati pe seama distrugerii sau lichidarii unor organizatii sau bunuri patrimoniale, prin vandalizare, intimidare, santaj, amenitare, violente verbale sau fizice, supraveghere ilegala sau prin acte de teroris comise de diferiti cetateni, favorizati de persoane din institutii publice, complice la producer prejudiciului. Total debit cert lichid si exigibil este de 9.576.322 euro plus 2500 X 6398 = 15.975.000 rezultat din penalitatile de intarziere ceea ce reprezinta in total 25.551.322 euro, cursul BNR din 11.11.2016 este de 4,5125 lei/euro, Total :115.300.341 (o suta cicisprezece milioane trei sute mii trei sute patruzeci si unu ) lei. Dupa expirarea de 30 de zile de la prezenta notificare publica,in cazul in care nu s-a achitat debitul current, debitorii vor maiplati inca 5(cinci) milioane de lei pe zi,pentru fiecare zi de intarziere,pana la stingerea totala a obligatiei. Garant in acesta situatie este BERDce va sconta datoria in folosul creditoarei urmand a se indestulain rate de la Statul Roman pe calea executarii silite international si a Bancii de Reglementare a Compensatiilor dintre state.

                                               Data: 11 Noiembrie 2016

Cabinet Consilier Juridic Mircea Nicolae Vasiliu

Iasi, Str. Pacurari nr. 156 CD

 Nr 031din11 Noiembrie 2016

NOTIFICARE PRIN PUBLICITATE

1. CREDITOARE> ASOCIATIA SPORTIVA APARATORII PATRIEI IASI, Str. Pacurari nr. 156 CD cod 700520Jud Iasi, Romania reprezentata prin Presedinte MirceaNicolae Vasiliu administrator lichidator

   2.Parti notificate debitoare:

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE GUVERNUL ROMANIEI SI CHEMATUL IN GARANTIE BNR SI MINISTERULFINANTELOR PUBLICE

Ministerul Public vinovat de neimplicarea fara just temei in solutionarea unor plangeri penale, sustinute de probe si martori, care in subsidiar si-a insusit si consecinta juridica privind obligatia de a desdauna partile vatamate ca urmare a favorizarii infractorilor.

 -Ministerul Administratiei si Internelor care prin unitatile subodonate nu au efectuat acte premergatoare de urmarire penala, de cercetare si sesizare a parchetului competent.Prin non-combatul sau a favorizat comitentii si producerea prejudiciului asupra persoanelor vatamate si a statului.

-Prefectura Judetului Iasi, deoarece in calitate de reprezentant al Guvernului desi a fost legal sesizat in repetate randuri nu a intervenia la organul competent pentru evitarea producerii unuor fapte care au drept consecinta pierderi financiare, si punerea in imposibiliate de a se plati taxele si impozitele aferente.

 -Primaria Iasi, Consiliul Local si numitii Mihai Chirica, Gheorghe Nichita, Simirad Constantin, deoarece au autorizat sau au tranzactionat in folosul unor personae fizice fara a se organizaza licitatie publica, terenuri, constructii, cai de acces, utilitati.Mai grav au autorizat demolarea unor porti de acces, desfiintarea unor conducte petroliere, distrugerea canalizarii, alimentarii cu apa si energie electrica, demolarea unor constructii si ridicarea unor materiale de constructii apartinand partilor vatamate fara acordul proprietarilor, si nici nu au restituit bunurile, si nu au refacut distrugerile produse, sau sa acopere in parte prejudiciile comise.

   – pf Dropu Constantin din Iasi, Str. Pacurari nr. 160, Pasareanu Marinela din Iasi, Str. Pacurari 158, Rusu Petronela Iasi Str. Pacurari nr. 154, Macovei Ioan, Str. Neculau nr. 9A, Velincu Daniel proprietar al imobilului in constructie din Iasi, Str. Neculau Nr. 9. Persoanele si institutiile de mai sus, fie individual sau in asociere infractionala, au conturbat activitatea a doua institutii de interes public,(Agentia Detectivilor Particulari Moldova Zboina Iasi si Asociatia Sportiva Aparatorii Patriei Iasi) prima fiind déjà lichidata fortat, prin blocarea cailor de acces dinspre Str. Pacurari si strada Neculau cu zidarie din caramida pe fundatie din beton, constructii de pladiri, amanajari de foisoare, pe drulul de aces, desfiintarea utilitatilor de apa, canalizare, electricitate, gaz metan, telefonie, etc. prin mai multe fapte continuate, in urma carora s-au imbogatit fara o justa cauza pe seama impiedicarii unor organizatii de interes public sa-si sefasoare activitatea, la mai multe termene, fara ca nici un organ de politie, justitie sau din administratie legal seiszate, sa actioneze conform legii. Reprezentatul masei credale este D-l Consilier Juridic Vasiliu Mircea Nicolae, domiciliat in Iasi, Str. Arges Nr.4, tel nr. 0733 582201, cont e-mail stop.crime.ro@gmail.com. Totalul prejudiciului este de 9.576.322 euro, ce se vor plati in lei la cursul zilei, ce este cert, lichid si exigibil la plata deoarece nici o perosna sau institutie nu au avut nici o intentie sa epare prejudicial sau sa remita suma datorata conform notificarilor anterioare.

   Aditional acestui prejudiciu, se adauga cate 2.500 euro pe zi pentru fiecare zi de intarziere de la comiterea fiecarului act. Data de inceput al calculului penalitatilor este 21 Mai 1999, pana la data effective a platii. Statul Roman, fiind garantul aplicarii legii in teritoriu, este si debitorul care va achita in maxim 30 de zile de la notificare totalul prejudiciului, fiind liber de a se intoarce impotriva celor vinovati de producerea accidentului, in caz contrar, putand fi solicitat falimentul de la instantele de reglementare a creantelor dintre stat si peroane fizice sau juridice. Aceasta Notificare va fi comunicata fiecarei persoane sau institutii debitoare, celorlate institutii conform practicii judiciare dar si prin publicitate pe suport tiparit sau pe internet.

    Principial termenul limita de solutioare a litigiului este 1 Decembrie 2016, iar in situatia in care acesta nu este stins prin plata, se vor adauga penalitati de 25% pe luna drept daune cominatorii si peremtorii. Principial Constitutia si legile statului trebuiesc respectate de toata lumea si nimeni, sub nici un motiv nu se poate imbogati pe seama distrugerii sau lichidarii unor organizatii sau bunuri patrimoniale, prin vandalizare, intimidare, santaj, amenitare, violente verbale sau fizice, supraveghere ilegala sau prin acte de teroris comise de diferiti cetateni, favorizati de persoane din institutii publice, complice la producer prejudiciului. Total debit cert lichid si exigibil este de 9.576.322 euro plus 2500 X 6398 = 15.975.000 rezultat din penalitatile de intarziere ceea ce reprezinta in total 25.551.322 euro, cursul BNR din 11.11.2016 este de 4,5125 lei/euro, Total :115.300.341 (o suta cicisprezece milioane trei sute mii trei sute patruzeci si unu ) lei. Dupa expirarea de 30 de zile de la prezenta notificare publica,in cazul in care nu s-a achitat debitul current, debitorii vor maiplati inca 5(cinci) milioane de lei pe zi,pentru fiecare zi de intarziere,pana la stingerea totala a obligatiei. Garant in acesta situatie este BERDce va sconta datoria in folosul creditoarei urmand a se indestulain rate de la Statul Roman pe calea executarii silite international si a Bancii de Reglementare a Compensatiilor dintre state.

                                               Data: 11 Noiembrie 2016

Cabinet Consilier Juridic Mircea Nicolae Vasiliu

Iasi, Str. Pacurari nr. 156 CD

 Nr 031din11 Noiembrie 2016

NOTIFICARE PRIN PUBLICITATE

1. CREDITOARE> ASOCIATIA SPORTIVA APARATORII PATRIEI IASI, Str. Pacurari nr. 156 CD cod 700520Jud Iasi, Romania reprezentata prin Presedinte MirceaNicolae Vasiliu administrator lichidator

   2.Parti notificate debitoare:

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE GUVERNUL ROMANIEI SI CHEMATUL IN GARANTIE BNR SI MINISTERULFINANTELOR PUBLICE

Ministerul Public vinovat de neimplicarea fara just temei in solutionarea unor plangeri penale, sustinute de probe si martori, care in subsidiar si-a insusit si consecinta juridica privind obligatia de a desdauna partile vatamate ca urmare a favorizarii infractorilor.

 -Ministerul Administratiei si Internelor care prin unitatile subodonate nu au efectuat acte premergatoare de urmarire penala, de cercetare si sesizare a parchetului competent.Prin non-combatul sau a favorizat comitentii si producerea prejudiciului asupra persoanelor vatamate si a statului.

-Prefectura Judetului Iasi, deoarece in calitate de reprezentant al Guvernului desi a fost legal sesizat in repetate randuri nu a intervenia la organul competent pentru evitarea producerii unuor fapte care au drept consecinta pierderi financiare, si punerea in imposibiliate de a se plati taxele si impozitele aferente.

 -Primaria Iasi, Consiliul Local si numitii Mihai Chirica, Gheorghe Nichita, Simirad Constantin, deoarece au autorizat sau au tranzactionat in folosul unor personae fizice fara a se organizaza licitatie publica, terenuri, constructii, cai de acces, utilitati.Mai grav au autorizat demolarea unor porti de acces, desfiintarea unor conducte petroliere, distrugerea canalizarii, alimentarii cu apa si energie electrica, demolarea unor constructii si ridicarea unor materiale de constructii apartinand partilor vatamate fara acordul proprietarilor, si nici nu au restituit bunurile, si nu au refacut distrugerile produse, sau sa acopere in parte prejudiciile comise.

   – pf Dropu Constantin din Iasi, Str. Pacurari nr. 160, Pasareanu Marinela din Iasi, Str. Pacurari 158, Rusu Petronela Iasi Str. Pacurari nr. 154, Macovei Ioan, Str. Neculau nr. 9A, Velincu Daniel proprietar al imobilului in constructie din Iasi, Str. Neculau Nr. 9. Persoanele si institutiile de mai sus, fie individual sau in asociere infractionala, au conturbat activitatea a doua institutii de interes public,(Agentia Detectivilor Particulari Moldova Zboina Iasi si Asociatia Sportiva Aparatorii Patriei Iasi) prima fiind déjà lichidata fortat, prin blocarea cailor de acces dinspre Str. Pacurari si strada Neculau cu zidarie din caramida pe fundatie din beton, constructii de pladiri, amanajari de foisoare, pe drulul de aces, desfiintarea utilitatilor de apa, canalizare, electricitate, gaz metan, telefonie, etc. prin mai multe fapte continuate, in urma carora s-au imbogatit fara o justa cauza pe seama impiedicarii unor organizatii de interes public sa-si sefasoare activitatea, la mai multe termene, fara ca nici un organ de politie, justitie sau din administratie legal seiszate, sa actioneze conform legii. Reprezentatul masei credale este D-l Consilier Juridic Vasiliu Mircea Nicolae, domiciliat in Iasi, Str. Arges Nr.4, tel nr. 0733 582201, cont e-mail stop.crime.ro@gmail.com. Totalul prejudiciului este de 9.576.322 euro, ce se vor plati in lei la cursul zilei, ce este cert, lichid si exigibil la plata deoarece nici o perosna sau institutie nu au avut nici o intentie sa epare prejudicial sau sa remita suma datorata conform notificarilor anterioare.

   Aditional acestui prejudiciu, se adauga cate 2.500 euro pe zi pentru fiecare zi de intarziere de la comiterea fiecarului act. Data de inceput al calculului penalitatilor este 21 Mai 1999, pana la data effective a platii. Statul Roman, fiind garantul aplicarii legii in teritoriu, este si debitorul care va achita in maxim 30 de zile de la notificare totalul prejudiciului, fiind liber de a se intoarce impotriva celor vinovati de producerea accidentului, in caz contrar, putand fi solicitat falimentul de la instantele de reglementare a creantelor dintre stat si peroane fizice sau juridice. Aceasta Notificare va fi comunicata fiecarei persoane sau institutii debitoare, celorlate institutii conform practicii judiciare dar si prin publicitate pe suport tiparit sau pe internet.

    Principial termenul limita de solutioare a litigiului este 1 Decembrie 2016, iar in situatia in care acesta nu este stins prin plata, se vor adauga penalitati de 25% pe luna drept daune cominatorii si peremtorii. Principial Constitutia si legile statului trebuiesc respectate de toata lumea si nimeni, sub nici un motiv nu se poate imbogati pe seama distrugerii sau lichidarii unor organizatii sau bunuri patrimoniale, prin vandalizare, intimidare, santaj, amenitare, violente verbale sau fizice, supraveghere ilegala sau prin acte de teroris comise de diferiti cetateni, favorizati de persoane din institutii publice, complice la producer prejudiciului. Total debit cert lichid si exigibil este de 9.576.322 euro plus 2500 X 6398 = 15.975.000 rezultat din penalitatile de intarziere ceea ce reprezinta in total 25.551.322 euro, cursul BNR din 11.11.2016 este de 4,5125 lei/euro, Total :115.300.341 (o suta cicisprezece milioane trei sute mii trei sute patruzeci si unu ) lei. Dupa expirarea de 30 de zile de la prezenta notificare publica,in cazul in care nu s-a achitat debitul current, debitorii vor maiplati inca 5(cinci) milioane de lei pe zi,pentru fiecare zi de intarziere,pana la stingerea totala a obligatiei. Garant in acesta situatie este BERDce va sconta datoria in folosul creditoarei urmand a se indestulain rate de la Statul Roman pe calea executarii silite international si a Bancii de Reglementare a Compensatiilor dintre state.

                                               Data: 11 Noiembrie 2016