Sunday, March 29, 2015

E X I S T Ă PERICOLUL UNUI C U T R E M U R ?

RISCURILE UNUI SEISM DE PESTE + 7,5 M RICHTER
 
   Conform unor studii şi statistici ale unor cercetători de la noi şi din lume, specializaţi în fizica 
pământului, există acum în mod real şi concret un pericol de seism major cu epicentrul în Munţii 
Vrancei, în zona Lepşa - Întorsura Buzăului - Ojdula.
   Semnele unui cutremur de mare intensitate şi predicţia asupra acestuia, se pot face prin mai multe
 metode. 
 
 
      1.Creştera emisiilor de radon şi de kripton în anumite zone, cu nivele de câteva mii de ori mai 
mari decât cele normale este o metodă de predictibilitate utilizată şi de fizicienii români. 
Radonul este un element produs prin descompunerea radiului şi a uraniului, în cadrul unui proces
natural, dar care se amplifica atunci când plăcile tectonice se ciocnesc între ele, şi se generează presiuni 
şi temperaturi enorme.Radonul alături de alte elemente este responsabil şi de cele peste 10.000 de
cazuri de cancer nou diagnosticate cu pronostic letal, de la câteva luni la câţiva ani. Sunt afectate cu 
predilecţie plămânii, sistemul osteoarticular, organele interne, creerul, sângele şi pielea.Copii şi bătrânii
sunt cei mai vulnerabili şi datoroită scăderii imunităţii din cauza unor viroze sau alte boli cronice, 
cu transmitere aeriană, sau datorate colmatării sistemelor de aer condiţionat cu spori, microbi, viruşi 
şi particule radioactive emise de instalaţiile re refrigereare sau de încâlzire cu microunde. 
     
 2. Ionosfero - metria:    
  Este o metodă mai complexă, masurătorile fiind făcute de sateliţi artificiali şi de avioane de cercetare
 ştiinţifică de mare altitudine.Mai există şi alte metode cu măsurători efectuate de la sol, cu aparatură 
adecvată. În general se urmăreşte modificări produse în magnetismul terestu măsurat la altitudini 
cuprinse între 9 Km şi 80 Km, scăderea nivelului de protecţie al stratului de ozon şi creşterea radiaţiilor
cosmice, a fotonilor, protonilor, bosonilor precum şi a altor aprticule subatomice, inclusiv electroni
liberi. 
De regulă marile seisme sunt precedate de un aşa numit efect de vortex sau de pseudovacuum din
admosfera  într-un perimetru de căteva sute de kilometri cu centru în zona epicentrală. Mai apar perturbaţii ale 
comunicaţiilor radio, diferite zgomote ambientale din spectrul infrasunetelor dar şi al ultrasunetului 
şi schimabrea comportamentului asupra uno plante sau fiinţe vii.În general atmosfera încărcată peste
limita normalului de ioni cu diferită polaritate, şi efecte luminoase nocturne, creşterea precipitaţiilor, 
sunt luate în calcul de specialişti. 
 
 3. Bio-metria: este o altă metodă ştiinţifică, prin care comportamentul modificat al unor animale de 
companie precum câini, pisici, peruşi, peşti de acvariu, ce se manifestă mai mult prin agitaţie şi dorinţa 
de a ieşi din locuinţă şi a sta într-un spaţiu deschis. 
Anumite specii de broaşte ţestoase, îşi schimbă comportamentul cu câteva zile înaintea producerii uno 
cutremure majore. Şerpii, şopârlele, popândăii, soarecii, şobolanii, viezurii, părăsesc culcuşul obişnuit 
din pământ şi ies în spaţii libere, chiar dacă sunt ameninţate de prădători. 
Anumite specii de paianjeni, furnici, gândaci, lăcuste, greieri, etc., părăsesc locurile ascunse din 
apropierea clădirilor şi se refugiază în arbori sau în câmp deschis. 
 
   4. Psiho-metria:
 se face prin studierea comportamentului anumitor persoane distimice, care trec de la stări de agitaţie 
la depresii severe ajungând până la acte de omucidere sau sinucidere, luarea unor decizii aberante,
ilogice şi iresponsabile, acte de piromanie, instigarea unor cunoscuţi la revolte şi acte de atentate la 
siguranţa şi ordinea publică, idei obsesive, stări de oboseală accentuate diurne, insoţite de insomnii 
nocturne, creşterea ratei infracţionalităţii şi a criminalităţii. Tot în perioada premergătoare a unui seism
major, apar tulburări de metabolism, atacuri cerebrale şi cardiace, cronicizarea unor boli, şi creşterea 
în general a deceselor datorate unor moţi subite cu cauzalitate complexă. 
 Toate datele şi informaţiile de interes ştiinţific, sunt analizate şi intepretate de specialişi din domeniul 
fizicii pământului, a altor domenii interdiciplinare, elaborându.se cocluzii şi sinteze ce sunt comunicate
atât factorilor decidenţi, unor instituţii de prevenire şi inlăturare a urmărilor unor dezastre, iar unele 
date bine filtrate, sunt comunicate şi în presă, pentru a nu induce un climat de panică şi insecuritate
asupra populaţiei.
 Până la acestă dată, nu există nicăieri în lume, nici o metodă sigura de a anticipa producerea unui 
seism de mare intensitate, cu date cocrete privind data, ora şi efectele previzibile. 
Aceasta nu înseamnă că existenţa unui stări de risc în creştere şi prevenirea populaţiei în acest sens,
 nu sunt lucruri utile şi necesare.
 Pe de altă parte, se cunoaşte că în scoarţa terestră, la adâncimi cuprinse între 60 şi 270 Km, 
în zona arcului Munţilor Carpaţi din apropierea localităţilor Buzău şi Focşani, există o zonă unde
 plăcile tectonice şi faliile intermediare, prin suprapunere produc tensiuni foarte mari, şi încărcări
 de energie cu echivalente între 5 Mega tone şi 6 Terra tone. Prin eliberarea bruscă a acestor energii
 uriaşe, generate în principal de gravitaţia terestră dar şi de magnetismul din scoarţă, se produc 
mişcări ondulatorii sub forma unor valuri a căror intensiate şi durată sunt legate de cauzele 
fenomenului. 
Istoric vorbind, nu au existat cutremure mai mari de M 10, deoarece se ştie că în urma unor 
cataclisme naturale sau artificiale, de intesităţi mai mari, se poate schimba relieful solului, apărând
nou munţi sau surpări de teren mareice. Combinaţia de seisme de mare intensitate şi de activităţi 
vulcanice semnificative, ar putea produce un supervulcan, adică a fisură a scoarţei terestre pe 
câteva sute de kilometri, iar emisiile de gaze şi de cenuşă, ar face imposibilă viaţa pe pământ în 
condiţiile actuale, în afara unor persoane sau organizaţii care deţin buncăre moderne dotate cu 
mijloace de supravieţurie pentru un timp îndelungat.