Wednesday, November 26, 2014

Bun Venit!

LIGA APĂRĂTORILOR PĂCII ȘI UMANITĂȚII a fost însrcisă pe blogul cu același nume a cărei adresă este : https://ligapeacehumanity.blogspot.com   Apărută ca urmare a escaladării cursei înarmărilor convenționale și neconvenționale (arme nucleare, geodezice, psi, chimice, biologice, etc.) a creșterii bugetelor producției de armament și muniții din ce în ce mai sofisticate, de către marile puteri ale lumii, ce pun în pericol PACEA și SECURITATEA COLECTIVĂ la nivel GLOBAL, extinderea unor războaie locale în Irak, Siria, Egipt, Libia, Israel, Serbia, Ucraina, cu posibile extensii pe întreg continentul Europei sau chiar în întreaga lume LAPU a propus dintr-un început atragerea forței civice a maselor pentru combaterea propagandei de război, soluționarea unor divergențe dintre state pe cale pașnică prin tratative și armonizarea relațiilor internaționale dintre state și guverne. 
   Deoarece unele persoane doresc să-și exprime într-o formă mai concretă disponibilitatea de a fi alături de aceste idealuri pacifiste, iar Liga strânge fonduri pentru ajutarea văduvelor, orfanilor, infirmilor și invalizilor din zonele de conflict din întreaga lume, pentru campanii publicitare, mitinguri, colocvii, conferințe, interviuri din media, producerea de tipărituri, afișe, postere, găsirea și amenajarea unor sedii adecvate, finanțarea unor proiecte științifice privind dreptul penal internațional raporta la crime de război sau împotriva umanității, a păcii și omenirii, combaterea terorismului, a doctrinelor rasiste, xenofobe, iredentiste, revanșarde, șovine, propagandă de diseminare a crimelor împotriva unor minorități etnice sau culturale, a discriminării pe criterii de rasă, religie, cultură, sex, educație, stare socială, etc., orice persoană de drept public sau privat poate face donații sau sponsorizări, urmând a trimite pe adresa de e-mail adpmold@gmail.com un mesaj pentru a primi instrucțiuni cu privire la finanțare. Un bănuț datorat acestei nobile cauze, poate ajuta, prin solidaritate extinsă o familie, un copil rănit, a mamă rănită, un bărbat rănit, sau cât mai multe vieți. 
   În condițiile în care bugetele militare pentru arsenalele de armament greu și sofisticat se ridică la nivel global la mai multe mii de miliarde de dolari, lupta pentru pace și securitatea colectivă trebuie finanțată prin subscripție publică. Nici un guvern din lume nu va accepta ca acestă ligă să devină de utilitate publică, din motive ușor palpabile, și de aceea lupta pentru pace înseamnă și sacrificii și devoțiune asupra cauzei. 
  Pe de altă parte, trimiterea link-ului unui număr cât mai mare de prieteni, poate ajuta LAPU să-și atingă obiectivele care în final sunt instaurarea PĂCII GLOBALE PE PLANETA NOASTRĂ.
   După mii de ani de războaie și crime comise împotriva civililor (copii, femei, bătrâni, bărbați) nevinovați, considerăm că acum este vremea să nu existe o cauză mai nobilă decât LUPTA PENTRU PACE ȘI APĂRAREA UMANITĂȚII. Te rugăm să te alături acestei cauze, Mulțumim!